Sundsvalls kommun

Varför gör vi som vi gör i trafikmiljön?

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 09:14 CEST

Vi berättar ofta var, när, hur och vem som gör något när vi bygger nytt och bygger om i trafikmiljön. Vi berättar inte lika ofta varför. Därför gör vi nu en enklare kampanj i annonsering och på stortavlor där vi berättar om just varför.

 -  Vi får både ris och ros för våra insatser i trafikmiljön i Sundsvall, berättar Maria Chruzander, avdelningschef, gatuavdelningen. Vi genomför dessa åtgärder för att få en säkrare, en mer jämlik och en friskare trafikmiljö i Sundsvall.

Plats för våra barn och för oss alla i trafikmiljön

Vi genomför olika åtgärder för att göra det säkrare för barn och oss andra att vistas i trafiken. Timglashållplatser för kollektivtrafiken är exempel en viktig åtgärd där bilarna får lämna både plats och lite tid till en säker av- och påstigning. Gång- och cykelbanor där det finns plats för både gående och cyklister är en annan förändring av trafikutrymmet som gör det lättare för barn att röra sig säkrare i vår stad. Tanken att låta liv och hälsa för alla trafikanter gå före minutjakt och bekvämlighet för vissa tror vi att de flesta förstår. Kanske kan vi som av vana alltid väljer bilen, även för korta sträckor, välja att åka buss, gå eller cykla ibland.

Jämlik trafikmiljö

Olycksstatistiken i trafiken talar tyvärr sitt tydliga språk. Därför arbetar vi med att hitta bättre sätt att dela på trafikutrymmet och göra det enklare och tryggare att gå och cykla. Men vi ska självklart också skapa bra förutsättningar för den som kör bil. Vi jobbar med att bygga säkra gång- och cykelleder från bostadsområdena till centrala stan och vi förbättrar huvudvägnätet för bilister. Det ska vara enkelt att ta sig till jobbet, affären, skolan eller fritidsaktiviteten både med, men gärna utan, bil. En mer jämlik trafikmiljö helt enkelt.

Friskare trafikmiljö

Luften i centrala Sundsvall hör till de sämsta i landet och biltrafiken är den största boven. När de högt satta gränsvärdena överskrids får det konsekvenser för folkhälsan. Till och med barn i mammans mage kan påverkas negativt. Därför försöker vi på olika sätt minska bilåkandet i centrala Sundsvall. Färre bilar innebär bättre luftkvalitet och högre livskvalitet för alla. Till och med för de som inte är födda än.

- Vi måste arbeta för att få förståelse för de förändringar som genomförs i trafikmiljön. Vi vill skapa förutsättningar för en livfull stadskärna där vi samtidigt tar ansvar för både luftkvalité och en säker trafikmiljö, säger Erland Solander, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Kontakt
Maria Chruzander, avdelningschef gatuavdelningen
Tfn: 060-19 15 80, 070-589 15 80

Erland Solander, stadsbyggnadsnämndens ordförande
Tfn: 060-19 13 23, 070-601 40 93