Lifecap AB

Varför har du inte mer sex?

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2009 21:29 CEST

Vill du ha kvar din relation, men har en önskan om att den ska bli lite mer som i början, med mer passion, närhet och sex? Då kan det vara dags att ta reda på vad som ligger bakom stagnationen. Eller, har du svårt att skapa en hållbar intim relation? Kanske en utbildning i hur kvinnors hormoner fungerar annorlunda än mäns skulle vara till hjälp. Vår relationskurs vänder sig både till dig som är singel och till dig som lever i en relation.

Flera av våra manliga, heterosexuella, klienter anser att de har för lite sex i sina relationer. Det intressanta är att om vi ställer frågan om detta till deras kvinnor, håller dessa med: De saknar närheten, intimiteten, passionen och sexet de hade med sin partner i början av relationen. Majoriteten av kvinnorna anser att de har kommunicerat om att de verkligen vill ha till stånd en förändring, men det händer ingenting, säger de. Männen säger sig inte ha hört någonting om att deras kvinnor vill ha mer sex. De anser bara att deras kvinnor blivit tjatiga. Sedan när kvinnan tycker att; nu har jag sagt ifrån. Då återgår hon till sitt vanliga sätt och tror att mannen har hört och tagit in att hon menar allvar. När mannen åter möts av hennes vanliga attityd, tänker han kanske att; det var nog bara PMS, hormonerna spökade, nu är det lugnt igen. Följaktligen gör han ingen förändring, och inte hon heller. Hon bara påtalar, om och om igen att om han inte ändrar... då orkar hon snart inte längre. Han slår dövörat till.

Problemet som ofta uppstår är att för varje gång kvinnan uttalar sitt tjat om att hon vill ha en förändring och sitt fördolda hot om att lämna relationen (nu orkar jag snart inte längre) desto närmare beslut kommer hon. När hon sedan en dag plötsligt får nog och beslutar sig för att gå, blir mannen fullkomligt överrumplad. Han har kopplat bort det han har identifierat som "tjat och gnat" och inte lyssnat på innehållet. I ärlighetens namn vet ofta inte kvinnan själv varför hon tjatar, men med ökad kunskap kan det rättas till, och kommunikationen blir mer konstruktiv samtidigt som samlivet har en chans att ta fart igen. .

Om jag ska generalisera vill mannen gärna känna sig kompetent och duglig, eftersom leder till att hans testosteronnivå kommer i balans. För kvinnan däremot är oxytocin och östrogen av större vikt. Oxytocin produceras hos båda könen, vid orgasm. Hos kvinnor stiger vanligtvis oxytocinnivåerna under massage och annan önskad beröring, av förtroliga samtal och sjunker som en reaktion på känslan av att vara försummad eller inte sedd och inte hörd.

Det finns, enligt forskningen, stora skillnader mellan hur kvinnors och mäns hormonproduktion ser ut vid stress. Om kvinnan känner sig försummad och inte sedd, efter att först arbetat på sin arbetsplats, och sedan direkt övergått till arbete i hemmet, finns risken för att hon har så låga nivåer av oxytocin att hon blir tjatig och gnällig och helt ointresserad av sex. Halterna av oxytocin i kvinnans system behöver höjas innan kvinnan känner sig tillfreds och längtan efter sex infinner sig. Män som har kunskap om det här, kan enkelt förebygga att bli nobbade och gnatade på, genom att anstränga sig lite extra och att lyssna på henne en stund och visa att han ser henne - det skulle höja upp hennes oxytocinnivå, och förmodligen resultera i mer sex.

På Life CaP Centret arbetar vi för att hjälpa människor att må bättre i olika skeden av livet. Vi erbjuder kurser, t.ex. ledarskaps-, relations-, kvinno-, och livskvalitetskurser. Vi jobbar även i individuellt klientarbete och med coaching, beroende på klientens önskan. Här arbetar ett nätverk av olika kompetenser och vår önskan är att förebygga dåligt mående. Vi är religiöst och politiskt oberoende. Verksamheten är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001:2000.

Life CaP har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Har du frågor om kvinno- eller relationskurserna, skicka mig ett mail till gaya@lifecap.se eller slå mig en signal. Det finns även mer information på vår hemsida www.lifecap.se .

Gaya Pienitzka

Energiterapeut med inriktning relationer och sex

Life CaP Centret Lindormsnäs AB

08-54595947