Kristdemokraterna, KD

Varför inga utmärkta broar?

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2006 23:32 CEST

- Även Göteborgs vackra broar förtjänar att märkas ut på samma sätt som
stadens kända byggnader.

Det säger Carina Liljesand, kristdemokratiskt kommunalråd, i en motion
till Göteborgs kommunfullmäktige.

- Många av Göteborgs broar är mycket gamla och har sitt ursprung i en tid
då den huvudsakliga trafiken skedde på våra kanaler. Idag finns delar av
det gamla kanalsystemet kvar och broarna tjänar fortfarande som viktiga
förbindelseleder i staden. Tyvärr är deras spännande historia okänd för
många, något som lätt kan åtgärdas genom att sätta upp en kort information
om kanalerna och broarna på plaketter liknande de som idag finns på ett
urval av de mest kända byggnaderna, säger Carina Liljesand.

Nedan bifogas motionen i sin helhet.

Motion till Göteborgs kommunfullmäktige av Carina Liljesand (kd) om
Göteborgs broar

I Göteborg finns ett stort antal oerhört vackra broar, och flera av dessa
har sitt ursprung i en tid då den huvudsakliga trafiken skedde på våra
kanaler. Idag finns delar av det gamla kanalsystemet kvar och broarna
tjänar fortfarande som viktiga förbindelseleder i staden ? tyvärr ofta
utan att dagens trafikanter reflekterar nämnvärt över saken.

Kanalerna och broarna och deras namn och utformning berättar en historia
som är mycket starkt förknippad med sjöfarten och de har också en tydlig
koppling till stadens historia på andra sätt ? något som många Göteborgare
inte känner till.

För att kunna ta del av något kring kanalernas och broarnas historia idag
så måste man ta en rundtur med de berömda Paddanbåtarna. Vi menar att det
vore av stort värde för stadens alla gångtrafikanter, både turister och
invånare, om man satte upp en kort information om kanalerna och broarna på
plaketter liknande de som idag finns på ett urval av de mest kända
byggnaderna.


Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag

Att Kulturnämnden ges i uppdrag att sätta upp plaketter eller liknande med
kort information om kanalerna och broarna i Göteborgs stad.Carina Liljesand
Kristdemokraterna
Hälsningar

Mathias Bred

vik. politisk sekreterare
tfn. 031-61 28 05
mob. 0702- 75 33 60
e-post: mathias.bred@kristdemokraterna.se