Yay! Brand and Design Agency AB

Varför inte ”både - och” eller ”lagom”

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 20:28 CEST

Visst är Sverige ett "lagom-land"!

Ordet "lagom" lär ju inte finnas i några andra språk. Och denna svenska attityd har också beskrivits av flera iakttagare, både av utlänningar och av svenskar. "Sweden: the middle way" var en bok av den amerikanske journalisten Marquis Childs, som publicerades före andra världskriget, och långt senare myntade Jonas Gardell begreppet om Sverige som "mellanmjölkens land".


En gång var Sverige "lagom" också på energipolitikens område. Den beramade folkomröstningen 1980 efter olyckan vid Three Mile Island i USA vanns med slagordet "avveckla med förnuft". Och denna "avveckling med förnuft" innebar att de vid folkomröstningstillfället sex i drift varande kärnkraftblocken fördubblades till tolv! Avveckling eller utveckling eller kanske bara lagom?

Men av dagens energidebatt att döma verkar det som om vi i Sverige har avlägsnat oss mycket från en "lagom" energidebatt. De politiska inläggen berör i de allra flesta fall inte "kärnkraft och förnybart" utan "kärnkraft eller förnybart". Och vissa bolag "skryter" med att de endast befattar sig med förnybar el, och verkar "glömma" att för att den förnybara elen skall kunna nå konsumenten krävs hela tiden att tillgång och efterfrågan är i balans i elenergisystemet, dvs. att också kärnkraftsblock producerar el.

Det sägs att alliansregeringen nu håller på att - internt men också med (s) - diskutera en ny energipolitik med målsättningen att lösa upp de energipolitiska knutarna och skapa en långsiktigt hållbar energipolitik (och med detta menas väl i detta sammanhang en politik, som åtminstone håller några valperioder). En fråga som i detta sammanhang också måste lösas är hur energipolitiken skall förhålla sig till en ny kärnkraftsolycka någonstans i världen. (För det var rädslan att opinionsmässigt inte kunna hantera en sådan som fick (s) att efter Tjernobylolyckan vilja inleda en kärnkraftavveckling, vilken senare konkretiserades med nedläggning av Barsebäcksverket.) En rimlig utgångspunkt borde i detta sammanhang vara att låta kärnkraftsmyndigheten bedöma om en sådan olycka på något sätt ändrar synen på den svenska kärnsäkerheten och det svenska kärnsäkerhetsarbetet.

Men en energipolitisk strategi innehållande satsningar på förnybar energi tillsammans med en fortsatt satsning på kärnkraft (naturligtvis med säkerhet som ledstjärna både för industri och myndighet) kompletterat med en handlingsplan vid en ny olycka borde utgöra grunden för en energipolitik, som skulle omfamnas av en överväldigande majoritet av svenska folket: en "lagom" energipolitik.

Lars G Larsson, Tekn.lic SIP Consulting AB