DocuPartner AB

Varför jobbar DocuPartner, ett företag som säljer kontorsmaterial med värdegrundsfrågor?

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 14:46 CET

I en miniserie på tre delar tänker vi dela med oss av våra erfarenheter kring värdegrundsarbete. Det här är första delen, som handlar om varför och hur vi började. 

Varför en värdegrund?

Vi verkar i en bransch som är mycket konkurrensutsatt. Produkter och tjänster är i många fall likartade. Det är därför extra viktigt med kompetenta, nöjda och motiverade medarbetare.

På DocuPartner genomför vi varje år en medarbetarundersökning. Resultatet från 2010 års medarbetarundersökning var mycket glädjande: 100% av våra medarbetare är nöjda eller mycket nöjda med att arbeta på DocuPartner. Det fanns dock några områden som vi behöver bli bättre inom, det ena var kommunikation, det andra var samarbete. När vi satt och funderade över hur vi skulle göra för att förbättra vårt sätt att kommunicera och att samarbeta så insåg vi att det handlar om områden som inte kan ”fixas till” av ledningen, det måste involvera alla medarbetare. Ordet kommunikation kommer från latinets communis, vilket betyder gemensam.

Vi beslöt oss för att jobba fram en gemensam värdegrund i företaget tillsammans med alla medarbetare.

Hur processen gick till
Vi började med att ledningsgruppen samlades i två och en halv dag enbart för att diskutera igenom hur vi vill ha det i företaget. Mycket handlade om att noggrant prata igenom vad vi gör idag, vad som är bra samt är det något vi vill förändra i vårt sätt att vara och isåfall vad? Vi kom fram till att vi hade redan mycket på plats men att det handlar om att tydliggöra vad vi vill stå för och att diskutera igenom vad det innebär.

När ledningsgruppen hade satt de yttre ramarna för bolagets värdegrund bjöd vi in alla medarbetare för att tillsammans med dem diskutera vad vi tycker fungerar bra, vad som kan förbättras och vad som måste åtgärdas. Utifrån den prioritering har alla medarbetare individuellt valt vilka förbättringspunkter de vill arbeta med.

Vi insåg att om det här skall bli riktigt bra behöver vi professionell hjälp från någon som är kunnig i värdegrundsarbete. Vi valde att inleda ett samarbete med Per-Olov Ström från företaget CHPS.

I nästa inlägg kommer vi att presentera vad vi kom fram till!

DocuPartner erbjuder helhetslösningar inom dokument- och utskriftshantering, kontorsmaskiner, kopiatorer, kontorsmaterial och service. Vi har en tydlig miljöprofil och är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Vi strävar hela tiden efter att erbjuda de mest miljövänliga produkterna och lösningarna som finns tillgängliga på marknaden.