Svensk Ortopedisk Förening (SOF)

Varför kan inte vården hantera it som industrin?

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2017 16:20 CEST

Idag publicerar SvD debatt en debattartikel om hur den ineffektiva vårddokumentationen stjäl mycket tid från både patienter och vårdpersonal, tid som bättre skulle kunna användas till patentarbete, samtidigt som det ofta är omöjligt att rekonstruera förlopp från moderna journaler.

Debattartikeln är skriven av Olle Svensson, professor emeritus, Rörelseorganens centrum, Västerbotten, Ulrica Bergström verksamhetschef, Rörelseorganens centrum, Västerbotten och Mats Löfgren, docent, Gynekologi och obstetrik, Umeå universitetssjukhus.

Läs hela artikeln här:

https://www.svd.se/varfor-kan-inte-varden-hantera-it-som-industrin

Mer information och pressfrågor:
Professor Olle Svensson
Tel: 070 - 341 50 24
Epost: olle.svensson@umu.se

Svensk Ortopedisk Förening (SOF) För läkare med intresse för ortopedi
Svensk Ortopedisk Förening är en sammanslutning av läkare med särskilt intresse för ortopedi. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för ortopedi och Svenska Läkarförbundets specialistförening för ortopedi. Föreningens fyra huvudsakliga områden är vetenskap, utbildning, fackliga frågor samt internationellt samarbete. Föreningens årsmöte äger rum under ortopediveckan, som är föreningens viktigaste och största aktivitet.

Ortopediveckan
I samband med föreningens årsmöte anordnas symposier och vetenskapliga föredrag. Med åren har programmet blivit allt mer omfattande. 2008 bytte årsmötet namn till "Ortopediveckan". Ansvaret för att arrangera årsmötet har vandrat mellan flera ortopedikliniker i landet. Varierande lokala förutsättningar ger förutsättning för att varje årsmöte får en unik prägel.

Vetenskap
Föreningens främsta ambition är att främja och utveckla svensk ortopedi. Under Ortopediveckan förmedlas vetenskap och det ges möjligheter för kunskapsutbyte.