Nationella sekretariatet för genusforskning

Varför läser Lasse mindre än Maja?

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 16:00 CEST

Många lärare upplever att det är svårare att intressera pojkar än flickor för läsning. Enligt Pisa ökar skillnaderna i resultat i läsförståelse och svenska mellan flickor och pojkar. Ta del av ett samtal med författaren Martin Widmark, arrangerat av Genusskolan.se på Skolforum 29 oktober.

Skolverket har fått regeringens uppdrag att genomföra satsningar som förbättrar pojkars läsande och skrivande. Hur kan detta göras utan att samtidigt förstärka könsstereotyper kring vad flickor och pojkar är intresserade av?

Författaren till Lasse-Majas detektivbyrå, Martin Widmark, samtalar med litteraturforskaren Ingrid Mossberg Schüllerqvist och Erica Jonvallen, projektledare för Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling om hur pedagoger kan locka alla barn att läsa och skriva mer.

Samtalet sker under ledning av Bosse Parbring från Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.

Om du vill delta i seminariet måste du anmäla dig på Skolforums webbplats.

Här finns fler arrangemang på Skolforum som genomförs av Genusskolan.se.

Besök gärna Genusskolan.se i monter C11:44.

Kontaktuppgifter:

Bosse Parbring, projektsamordnare
Nationella sekretariatet för genusforskning
Göteborgs universitet
E-post bosse.parbring@genus.se
Tel 031-7869230

Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar med att analysera och informera om genusforskningens utveckling och villkor.

Uppdrag
Nationella sekretariatet för genusforskning har som uppdrag att:
• Förbättra villkoren för genusforskning av hög internationell klass
• Synliggöra svensk genusforskning och bidra till samverkan med omvärlden
• Underlätta svensk genusforsknings internationalisering

Webbplats: http://www.genus.se