Svenska Elektrikerförbundet, SEF

Varför ljuger Svenskt Näringsliv?

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2003 09:00 CEST

Svenskt Näringsliv ljuger om SEF:s krav. Och det är inte konstigt, för vad vi begär är att vi ska kunna stoppa arbetsgivarens rätt att utnyttja sin arbetsledningsrätt så att arbetarna blir sjuka. Det är ett ingrepp i arbetsgivarens fria rätt att leda och fördela arbetet, eller enklare utryckt hans avtalade rätt att vara orättvis.

Svenskt Näringsliv påstår i ett pressmeddelande att Svenska Elektrikerförbundet (SEF) kräver att ensidigt får utdöma löneökningar på 25 % och en extra semesterdag per månad om det lokala facket anser att arbetsförhållandena är pressade.

Det är en ren lögn!

Enligt det skrivna förslag till avtalstext som överlämnats till SEF:s motpart Elektriska Installatörsorganisationen, EIO skall tvist om det föreligger pressade byggtider på en arbetsplats avgöras enligt skiljemannalagen. Men lögnen har ett ändamål. Arbetsgivaren vill dölja att man tjänar pengar på en dålig arbetsmiljö. Vinstintresset har alltid vunnit, men under de senaste tio åren har förhållandena blivit ohållbara.

SEF vill skaffa sig ett verktyg som hindrar arbetsgivaren från att använda sin arbetsledningsrätt så att arbetare blir sjuka. Vi kräver att arbetsgivaren inte ensidigt ska kunna tvinga arbetarna att jobba i en dålig arbetsmiljö. Att utnyttja arbetsledningsrätten på detta sätt medför stort lidande för dem som drabbas och kostar samhället miljarder och i förlängningen är det ett hot mot vår samhällsekonomi.

Vårt krav gäller korta byggtider, men egentligen skulle samma krav kunna ställas på alla arbetsplatser, för vårdbiträden, för kontorister, i barnomsorgen etc. och där ser Svenskt Näringsliv det stora hotet i vårt krav. Men vi jobbar alltså med anläggningsverksamhet och där är korta byggtider, eller pressade byggtider vårt stora problem.

Allmänheten känner inte till begreppet, men resultaten är väl kända av men då kallas det byggfusk. Pressade byggtider ger hus med inbyggt mögel och annan fuskbyggnation. Men att detta är en verksamhet som inte bara ger sjuka hus utan även sjuka arbetare är det inte många som känner till. Av arbetare på byggen uppnår inte ens en av tio ordinarie pensionsålder i arbetet. En av de viktigaste anledningarna till detta är pressade byggtider.

Under mer än 20 år har branschen, utan annat resultat än att det hela tiden blivit värre, tillsatt arbetsgrupp efter ar betsgrupp för att komma till rätta med detta problem.

En hel bransch lastar på det sättet över alla sina kostnader för förbrukade människor på samhället. Arbetaren är en slit- och slängvara. Pressade byggtider ger alltså stress och olycksfall, sjuka hus och sjuka människor. Problemet vore inte så svårt att komma tillrätta med, om det inte samtidigt var så att denna byggmetod kraftigt ökar byggherrens vinster. För att bryta utvecklingen och värna om vår hälsa finns bara en väg: Kapa vinsten av pressade byggtider.

Det är vad Elektrikerförbundet kämpar för. Vi vill ha en avtalsbestämmelse som säger att när arbetsgivaren tränger ihop olika yrkesgrupper som funktionellt inte hör ihop eller kraftigt ökar arbetsstyrkan, så att det inte går att arbeta effektivt allt för att ska gå fort ska det svida i byggherrens plånbok. Pressade byggtider definieras utförligt i vårt förslag till avtalstext.

•Om störningsmomenten varar mer än 24 arbetstimmar utgår förhöjd lön med 25 % för hela månaden.
•Varje sådan störningsmånad ger en semesterdag extra. Avsikten här är inte att ge elektrikerna längre semester utan att slå mot pressade byggtider genom att då minska arbetsstyrkan. Den extra semesterdagen får därför inte tas ut som ekonomisk kompensation.
•Tolkningsföreträde för facket och lokal slutlig skiljenämnd så att det går fort vid oenighet. Skiljenämnden skall fungera enligt skiljemannalagen med en oberoende skiljeman. Tanken är att det skall vara en rättvis bedömning, men den ska gå fort, så att missförhållandena snabbt upphör. Alltså motsatsen till att våra medlemmar ska tjäna pengar på det här, som Svenskt Näringsliv påstår.

Att slå mot arbetsgivarens ekonomi är det enda verkningsfulla sättet att komma i en förhandlingsposition så att det går att planera bygget på ett bra sätt. Men avsikten är inte att de här ersättningarna ska betalas ut. Då har vi misslyckats.

Svenskt Näringsliv påstår att SEF: s krav om arbetsmiljöfrågor ifrågasätta en allmänt accepterad princip för arbetsgivaren att bestämma över verksamheten, hans § 32-befogenheter, hans rätt att fritt leda och fördela arbetet. Vi brukar i stället kalla det arbetsgivarens rätt att vara orättvis, för det är egentligen det gäller. Ja det gör vi! Arbetsgivarens rätt att bestämma att det ska vara en dålig arbetsmiljö är knappast allmänt accepterad.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Svenska Målareförbundet, vars medlemmar också drabbas av pressade byggtider, stödjer Elektrikerna i kampen mot pressade byggtider.

EIO har efter återupptagna förhandlingar, understödda av Svenskt Näringsliv, vägrat att ens diskutera kraven på en bättre arbetsmiljö och ökat inflytande. Svenska Elektrikerförbundet ser, efter strandade förhandlingar, därför ingen annan möjlighet än att trappa upp åtgärderna.
Avsikten är att vi ska slippa pressade byggtider inte att våra medlemmar ska tjäna pengar på dessa missförhållanden. Det tror vi att också kommer att bli ett resultat av vårt förslag. Om arbetsgivaren påstår att vi gör det här för pengarna så säger han samtidigt att han avser att fortsätta att slita ut människor med en dålig arbetsmiljö. Det tänker vi inte acceptera.

Kontakt: Ronny Wenngren, förhandlingschef
Tel. 08-412 82 11, mobil. 070-514 92 82

Stig Larsson, förbundsordförande
Tel. 08-412 82 23, mobil 070-240 02 92