Humagic Group

Film - Varför lönsamma verksamheter fokuserar på engagemang

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 10:52 CEST

Företag med engagerade medarbetare har 85 % högre ordertillväxt och 26 % högre marginal än konkurrenterna. Engagerade medarbetare är 87% mindre benägna att lämna företaget jämfört med oengagerade. Frisknärvaron är 60 % högre i organisationer med högt engagemang. 

I Humagics film kan du se engagemangets betydelse för framgångsrika verksamheter:Vad är det då som skapar engagemang?
Egentligen är det inte så svårt, förklarar Claudia Lindström, VD på Humagic Group. Det finns några fundamentala faktorer som driver engagemang. Utmaningen är att våga lita på effekten av dem, att ha modet att släppa fram den kreativitet och proaktivitet som uppstår hos engagerade medarbetare. Oftast är det cheferna i en verksamhet som bromsar utveckling av ett högt engagemang, fortsätter Claudia. Engagemang föds ur ett engagerande ledarskap, ett ledarskap som ställer krav på hög självkänsla, personlig mognad, förmåga att både vara tydlig med förväntningar och ge konkret feedback på prestationer och samtidigt stå ut med att allt inte görs så som man själv hade tänkt.

Sammanfattningsvis ser vi fyra faktorer som är påverkar graden av högt engagemang; Meningsfullhet, stolthet över vad verksamheten står för, erbjuder och skapar för värden. Det är viktigt att förstå sin egen del, det egna bidraget till helheten. Utveckling, att sträva mot mästerskap varje dag, vilja och våga vara i utveckling Självstyre, att inom givna ramar få möjlighet att själv påverka sin arbetssituation och arbetssätt. Gemenskap, social tillhörighet och delaktighet, känslan a89898iov att vara sedd, hörd och lyssnad på.

Vi har flera års erfarenhet från att skapa och utveckla engagemang i verksamheter. Det är människor det handlar om, så vilka branscher man jobbar i är egentligen en sekundär fråga, förklarar Claudia. De verksamheter som lyckas bäst är de som förstår att det handlar om att skapa balans. Balans mellan struktur och människor, mellan styrning och delegering, ledarskap och medarbetarskap och mellan utveckling och återhämtning.

Att utveckla engagemang är en långsiktig strategi för lönsamhet och tillväxt. Vi har processer och analysverktyg som stöttar både organisationen som helhet, stöttar cheferna, underlättar dialogen inom gruppen och mellan grupper och processer som stärker individens förmåga att själv ta ansvar för sitt engagemang. Engagemang är nyckeln till hållbarhet, för både individen, verksamheten och samhället, fortsätter Claudia. Alla är engagerade i något. Frågan är hur många som är engagerade i verksamheten?


Vilka är Humagic:

Humagic engagerar sig i din verksamhet och verkar för hållbar lönsamhet och goda prestationer. Genom våra strukturerade processer, utvecklar och optimerar vi  beteenden som skapar engagemang och värdeskapande relationer såväl inom företaget som mellan företaget och kunderna. Vi tror på att det är människors engagemang i och för verksamheten som gör skillnad! Engagemang, glädje och energi slår högre än kompetens.


Våra specialistområden:
Business management, Ledarskapsutveckling, Teamutveckling, Coaching,  Medarbetarskap, Performance Management, Sales development och Viral kommunikation via Digitala medier.