Tedestrand coaching AB

Varför måste en ritning finnas först om en skyskrapa ska byggas?

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2013 09:38 CEST

Varför måste allt livs DNA innehålla en detaljerad "karta" som styr skapandeprocessen?

Varför måste en ritning finnas först om en skyskrapa ska byggas?

Varför måste astronomerna använda teleskop för att överblicka universum?

Varför måste biologerna använda mikroskop för att överblicka mikrokosmos?

Varför var kirurgi mer skadligt än en verklig hjälp innan röntgen var uppfunnen?

Varför finns det inget område där människan hanterar komplexitet på ett funktionellt sätt utan en visuell överblick?

Till sist, varför fungerar dagens psykologiska behandlingar så dåligt?Välkommen att kontakta mig!

Anders Tedestrand

PSYKOLOGISK ORIENTERING

www.tedestrand.se

info@tedestrand.se

mobil: +46738108235