Socialdemokraterna

Varför minska medborgarnas inflytande och insyn över välfärden?

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 15:48 CET

Thomas Eneroth (s) kommenterar regeringens förslag att skrota medborgarnas inflytande och insyn över Försäkringskassorna. Regeringen har idag lämnat in proposition 2006/07:10 till riksdagen om att avskaffa försäkringsdelegationerna.

- Varför vill regeringen ta bort det lokala och regionala inflytandet över Försäkringskassans verksamhet? Vad är det man vill hemlighålla från lokal och regional insyn och inflytande? Finns det inte en poäng i att lokala representanter från samhällsliv och näringsliv finns med och bidrar till ett fungerande trygghetssystem? Det undrar Tomas Eneroth, (s), vice ordförande i socialförsäkringsutskottet.

- Det är mycket allvarligt att regeringen vill ta bort den lokala och regionala insynen och förankringen i socialförsäkringarna. Att medborgarna har inflytande och insyn över hur välfärden administreras och organiseras är för oss socialdemokrater en självklarhet, säger Tomas Eneroth, (s).

- I Fredrik Reinfeldts regeringsförklaring hette det att regeringen skulle vara en öppen regering som lyssnar på alla medborgare, och som för en politik i hela folkets intresse. Fredrik Reinfeldt är skyldig svenska folket en förklaring. Att cirka 1500 regionalt och lokalt förtroendevalda försvinner, är det att förstärka det lokala och folkliga inflytandet?

- Det handlar om såväl demokrati som legitimitet för den välfärd vi gemensamt bidrar till. Regeringens förslag innebär dessutom försämrade möjligheter till en effektiv och fungerande samverkan för minskad ohälsa. Vi socialdemokrater avvisar därför bestämt regeringens förslag att avskaffa försäkringsdelegationerna, avslutar Tomas Eneroth (s).

För mer information
Dan Lundqvist
Pressekreterare
070-5910012
dan.lundqvist@riksdagen.se

Krissi Johansson
Politisk sekreterare
070-2699122
krissi.johansson@riksdagen.se

Tomas Eneroth
Riksdagsledamot
070-530 42 24
tomas.eneroth@riksdagen.se