Göteborgs kyrkliga stadsmission

Varför provocerar den fattige EU-medborgaren dig? Seminarium 2 juli, Sveriges Stadsmissioner i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2014 11:03 CEST

EU-migrant – vem är du & vad behöver du?

Arrangör: 
Sveriges Stadsmissioner (ansvarig Göteborgs Stadsmission)

Tid: 
Onsdag 2 juli, kl. 10:00-10:50

Plats: 
Odd Fellow, Nunnegränd 4, Visby

Innehåll:  
Vem är människan bakom den fattiga EU-medborgaren?
Utifrån ett individperspektiv belyser och presenterar vi resultat och erfarenheter från två års dokumenterat arbete med målgruppen.
Kan det finnas olika behov och olika lösningar? Finns lösningen på lokal-, nationell- eller EU-nivå?

Medverkande: 
Peter Örn leder ett samtal med Daniela Andreoli, enhetschef, Claes Hagström, projektledare och Tanja Zhyla, EU-vägledare från Crossroads Göteborg samt direktor Lotta Säfström från Göteborgs Stadsmission. 

Kontakt:    
Elisabeth Oesterreich, 0701-81 36 15
elisabeth.oesterreich@stadsmissionen.org
www.sverigesstadsmissioner.se

Om Sveriges Stadsmissioner
Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige, och består av de lokala Stadsmissionerna i Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala och Västerås.

Sveriges Stadsmissioner bildades 2007 och har bland annat till syfte att främja en gemensam dialog, opinionsbildning och utveckling för de sju lokala Stadsmissionerna.

Våra övriga seminarier i Almedalen 2014

Social mobilisering - verktyg och metoder för att åberopa mänskliga rättigheter
2/7 2014, 08:30 - 09:20 Odd Fellow, Nunnegränd 4,

Välj inte bort bostad först - bostad som en mänsklig rättighet
2/7 2014, 11:30 - 12:30 Odd Fellow, Nunnegränd 4

Hemlöshetsstrategi, vem bryr sig?
2/7 2014, 13:00 - 13:50 Odd Fellow, Nunnegränd 4

Socialt ansvar vid upphandling - sociala företag som modell
2/7 2014, 14:00 - 14:50 Odd Fellow, Nunnegränd 4

Hur rehabiliterar vi långtidsdömda fångar?
2/7 2014, 15:00 - 15:50 Odd Fellow, Nunnegränd 4

Göteborgs Stadsmission arbetar med att hjälpa och stödja enskilda människor som lever i utsatthet. Organisationen arbetar i två  huvudriktningar: ett socialt arbete finansierat av skänkta gåvor samt  verksamheter upphandlade av kommun och region. Stadsmissionen i Göteborg har 350 anställda och omsätter cirka 230 miljoner kronor. 50 miljoner kronor (2013) i form av gåvor från privatpersoner, företag, Svenska kyrkan,  organisationer m.fl.