Banverket

Varför river Banverket hus?

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 13:01 CET

I dagarna har en diskussion om Norra banregionens planer för rivning av delar av vårt fastighetsbestånd kommit upp. Många känner sorg över att "fina gamla hus" med mycket historia försvinner.
- Några av fastigheterna, t ex stationshus, har haft stor betydelse för byars identitet och har ibland fungerat som centralpunkter i samhällena, säger Rolf Pettersson fastighetschef på Banverkets Norra banregion. Men tiderna förändras och de här fastigheterna har inte längre någon betydelse för vår järnvägsdrift.

Trafikuppläggen förändras över tiden. Idag stannar inte tågen vid så många stationer längs exempelvis Stambanan genom Övre Norrland och Malmbanan som tidigare. Personalen som jobbar längs spåren är också mer mobila och har nya modernare arbetsmetoder som minskar behoven av lunch och fikautrymmen på andra ställen än vid utgångsstationeringen.
- Vi får ju en del frågor om försäljning av fastigheterna, men många av dessa hus ligger så nära järnvägen att de av buller- och vibrationsskäl inte är beboeliga, säger Rolf Pettersson. När de byggdes, vilket ibland kan vara mer än hundra år sedan, var de ofta ämnade som bostäder för järnvägens egna anställda. På den tiden var de helt andra riktvärden som gällde på nivåer som vi inte accepterar idag.

Järnvägens behov
Banverket sysslar som bekant med att utveckla, driva och underhålla statens spåranläggningar. Spår, växlar, kraftförsörjning och signaler m.m ska fungera så att gods- och persontrafik kan fungera och tågen komma och gå enligt tidtabell.
- Det kostar mycket att underhålla fastigheter, även om de kallställs menar Rolf Pettersson. Många av de nu rivningsaktuella fastigheterna är mer eller mindre fallfärdiga och skulle ta mycket resurser från vår huvuduppgift, att driva tågtrafiken, om vi skulle underhålla dem istället för att riva. Det är därför som vi nu tagit fram en plan för vilka fastigheter som vi avser att riva med början 2006.

Jernhusen och Banverket
Järnvägens fastigheter förvaltades tidigare av en del av SJ som kallades SJ-fastighetsdivision. När den delen av SJ bolagiserades fick den namnet Jernhusen AB. Jernhusens uppgift är att försöka hyra ut så mycket som möjligt av de fastigheter som tidigare byggts upp och ägts av SJ.
De fastigheter som behövs för järnvägsdriften och de som inte går att hyra ut, har sedan ett antal år tillbaka förts över till Banverket. Det Banverket nu gör är att inventera det totala fastighetsbeståndet och avveckla de byggnader som inte behövs för driften av järnvägen.