Centerpartiet

- Varför saknas kritik mot regeringens jordbrukspolitik?

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 09:34 CEST

- Regeringen missköter jordbrukspolitiken i Sverige och trots detta finner sig större delen av både näringens representanter och den politiska oppositionen i detta, säger Karl Erik Olsson, Europaparlamentariker (c), på landsbygdsriksdagen i Ystad.

- Det finns möjligheter till att få mer miljö- och landsbygdsstöd från EU om man från svenskt håll är beredd att skjuta till medfinansiering. Regeringen har hittills inte hämtat hem alla stöd och man verkar heller inte ha den ambitionen. Svenskt jordbruk har förlorat 10 - 15 miljarder sedan EU inträdet på grund av att den svenska regeringen inte har utnyttjat stöden fullt ut. När man nu går mot en nya programperiod för miljö- och landsbygdsstöden är det viktigt att regeringen ser till den svenska landsbygdens behov.


- Trycket på regeringen måste öka från jordbruksnäringens sida. LRF måste protestera när den svenska tillämpningen av EU:s jordbrukspolitik inte går deras väg. Då räcker det inte med att säga att man nog är nöjd med reformen. När fyra av fem jordbruksföretag inte går ihop ekonomiskt måste man ryta till. Om inte den egna organisationen står upp för böndernas situation, vem ska då göra det?


- Stora delar av den politiska oppositionern är totalt ointresserade av jordbruket och landsbygdens villkor. Det är illavarslande att man ger miljöpartiet och vänsterpartiet inflytande över jordbrukspolitiken.


- Svenskt jordbruk har stora möjligheter. Man producerar säkra livsmedel med stor omsorg om miljö och djuromsorg. Jordbruksnäringen måste se till att jordbruket kan få betalt för dessa mervärden. Då kan man inte ensidigt satsa på att producera billiga bulkvaror för att säkra svensk livsmedelsförsörjning. Istället bör man även marknadsföra förädlade livsmedel av hög kvalitet till en alltmer växande och köpstark EU-marknad.