Kristdemokraterna, KD

Varför skiter hundägarna i bajset?

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 13:10 CEST

– Nu har det gått för långt när det gäller hundbajset på stadens gator och trottoarer. När jag nyligen promenerade i Bromma tvingades jag gång på gång väja för hundbajs, ibland så ofta som var tionde meter, och i andra stadsdelar i staden framtonar liknande erfarenheter. Det är hög tid för ordentliga krafttag på området. Det kräver kristdemokraten Désirée Pethrus Engström i en interpellation till kommunfullmäktige.

Det verkar vara personer i alla åldrar som låter bli att ta upp ”föroreningarna”. Men somliga menar att vi i innerstaden också har en åldrande befolkning och att många inte orkar gå med hunden till speciella rastplatser. Kanske orkar de inte heller plocka upp efter hunden. Så när nu Socialdemokraterna har lovat en massa nya unga plusjobbare i åldern
20-24 år kanske det kan vara en lämplig arbetsuppgift för ”ungdomsplussare” att gå ut med äldres hundar och att ta dem till de särskilda rastplatserna. För att minska mängden hundföroreningar kan dessa ungdomar dessutom utrustas med ”hundbajspåsar” och därmed bidra till att hålla staden ren.

– Vi talar gärna om att vi vill hålla Stockholm rent, men staden blir trots detta bara smutsigare och skräpigare. Kanske bidrar den redan nedsmutsade utomhusmiljön till att många hundägare helt enkelt ”skiter” i att ta upp hundbajset.

På stadens hemsida skriver miljöförvaltningen om vad som gäller för den som har hund i Stockholm. Där kan man bland annat läsa följande:

"Man ska alltid plocka upp förorening efter hund längs gator och parkvägar. I innerstaden, inom tullarna, gäller detta alla offentliga platser.
Hundägare ska ha sådan tillsyn över sin hund att den inte orsakar skada eller obehag, orsakar hunden skada är ägaren alltid ersättningsskyldig.”

– Är det verkligen så att hundägare någon gång får betala ersättning för sin bristande tillsyn?
– På vilket sätt ser miljöförvaltningen till att denna regel efterföljs?Med anledning av ovanstående ställer Désirée Pethrus Engström följande frågor till ansvariga borgarrådet Viviann Gunnarsson:

1. Vad avser borgarrådet göra för att minska spridningen av hundbajs på gator och trottoarer i vår stad?

2. Kan borgarrådet tänka sig någon form av behållare för att kasta hundbajset i?

3. Kan borgarrådet tänka sig att ungdomar får plusjobb för att hjälpa äldre människor att gå ut med hundar till särskilda rastplatser?

4. När är det rimligt att hundägare blir ersättningsskyldiga för att de inte följer reglerna?

(Interpellationen bifogas i sin helhet)För mer information:

Désirée Pethrus Engström (kd)
Ledamot kommunfullmäktige
mobil. 070-394 15 33

Jessica Nyberg (kd)
Politisk sekreterare
tel. 08-508 299 08
mobil. 070-472 99 08