Teknologisk Institut

Varför stannar din elev hemma?

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 17:10 CEST

Generaliserar vi två typer av frånvarande elevgrupper? De elever som vill gå till skolan men som på grund av känslomässigt obehag inte kan och de som är ointresserade av att gå till skolan.

Det saknas ett översiktligt perspektiv på situationen

Många skolor och huvudmän behöver förbättra uppföljningen av elever med hög frånvaro. Närmare 12 000 skolpliktiga elever har uppskattats varit ogiltigt frånvarande från skolektioner och skoldagar under en två månaders period av läsåret 2008/09. Skolinspektionens senaste granskning, "Rätten till utbildning", påvisar flera utvecklingsområden som kan ligga till grund för förebyggande metoder. 

Vem bär ansvaret för elevens frånvaro? Teknologisk Institut försöker nu klargöra de vanliga orsakerna som gör att elever blir frånvarande. Delta i konferensen och lyssna till inspirerande personer från Magelungen och PSYNK som delar med sig av verktyg kring samverkan, nätverk och stöd för att motivera eleven tillbaka till skolan. 

Varmt välkomna!

Konferens 22-23 oktober 2014
Stockholm, Hotell Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A
Läs mer och anmäl dig här!

Teknologisk Institut är Nordens största utbildningsföretag för kurser, konferenser, och YH. Vi har utbildningarna som gör skillnad för dig och din verksamhet, som gör er lönsammare, kunnigare och effektivare. Varje år utbildar vi närmare 12.000 personer inom våra kursverksamheter, främst inom Bygg, Fastighet, El, VVS, Energi m.m. Inom Konferenser riktar vi oss främst på skola- och utbildning, hälso- och sjukvård, infrastruktur och samhällsbyggnad, energi, miljö och teknik.