Sveriges Informationsförening

Varför stirra sig blind på börsföretag?

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2003 16:21 CEST

Debattinlägg i Dagens Nyheter med anledning av artikeln den 24 juli 2003 av Annelise Jansson, Informationschef vid SBAB, om "Kvinnospärr bland informatörer - tre av fyra toppjobb går till männen".

Det stämmer inte att tre av fyra toppjobb som informatör går till männen om vi ser till en större helhet än börsföretag och inte ens i dessa stämmer det. Trots allt utgör börsföretagen endast en bråkdel av företagen i Sverige och räknar man dessutom in andra viktiga sektorer som den offentliga och organisationer av olika slag ser bilden helt annorlunda ut.

Annelise Jansson referererar i en debattartikel i Dagens Nyheter den 24 juli till Sveriges Informationsförenings medlemsstatistik och jag finner det därför angeläget att rätta till en del fakta. Bland våra cirka 4 500 medlemmar är närmare 150 informationsdirektörer varav hälften är kvinnor, dvs den högsta informatörsbefattningen. Av dessa 150 representerar nästan hälften börsföretag där den kvinnliga andelen av informationsdirektörer uppgår till 40 procent.

Tittar vi på närmaste befattningsnivå under som normalt är informationschef har Informationsföreningen drygt 600 som medlemmar varav 70 procent är kvinnor. Såtillvida har Annelise Jansson rätt. Men ser vi i denna kategori till andelen som arbetar i börsföretag så utgör kvinnorna 60 procent. Här gör jag naturligtvis inte avgränsningen till företagen som är de mest omsatta utan börsföretag generellt.

I privata företag i övrigt uppgår andelen kvinnliga informationsdirektör till 65 procent och bland informationschefer utgör andelen 70 procent. I offentlig sektor är motsvarande siffror 62 procent kvinnor bland informationsdirektörer och 70 procent kvinnor som är informationschefer.

Jag är därför inte alls lika pessimistisk som Annelise Jansson om hur framtiden ter sig för kvinnliga, ledande informatörer. Men det som är avgörande för ett professionellt informationsarbete är trots allt att informatörer förstår verksamheterna de arbetar i och inte ensidigt bevakar informationsfrågorna. Aldrig har intresset för information och kommunikation varit större än nu i vårt samhälle men det är upp till informatörerna själva att visa på vilket sätt de kan bidra till organisationens verksamhetsmål och utveckling.

Stockholm den 24 juli 2003
Margaretha Sjöberg
Generalsekreterare/vd Sveriges Informationsförening