Föreningen afghanistansolidaritet

Varför tystas Allan Widman ner?

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2012 13:19 CEST

Sverige bör dra hem sina trupper
från Afghanistan redan nu, istället
för att vänta till 2014, säger
Folkpartiets försvarspolitiske talesman
Allan Widman i ett nytt nummer av tidningen Afghanistan.Nu

(http://www.afghanistan.nu/arkiv/anu122.pdf).
Men varför ställer han det
inte som ett skarpt förslag? frågade
Afghanistan.Nu honom i
Almedalsvimlet.


Allan Widman har varit en av sitt
partis mest engagerade förespråkare
för en aktiv svensk militär insats
i Afghanistan. Men under påskhelgen
gick han ut och krävde att de svenska
trupperna skulle tas hem redan nu.

Bakgrunden är helt enkelt att
så många andra länder – Norge,
Holland, Kanada m fl. – tar hem trupperna
tidigare, så det känns inte meningsfullt
av oss att stanna.
Australiens premiärminister Julia
Gillard har just sagt att de australiska
trupperna ska börja dras hem och
att alla ska lämna Afghanistan till
2013, som av en händelse råkar vara
valår i Australien. Landet har i dag
1 500 soldater i Afghanistan.
Inget skarpt förslag
Har då Allan Widman ställt det som
ett skarpt förslag i riksdagen att ta
hem trupperna nu?
– Inte ännu. Det finns en sexpartiöverenskommelse
om Afghanistan,
som innebär att trupperna ska vara
hemma före utgången av 2014. Politik
är "det möjligas konst" och jag får
vänta tills frågan kommer upp igen i
december.
Idag bedöms den svenska styrkan
vara 500 man men ska trappas ner
till 400 man till årets slut. Men skulle
något exceptionellt hända kan styrkan
fortfarande expanderas till 855
man.
När du ser tillbaka på de här tio,
elva åren av krig i Afghanistan, vilka
är lärdomarna?
– Det här har förmodligen varit den
internationella operation som krävt
mest av Sverige i modern tid, så jag
ser det som oerhört viktigt att en offentlig
utredning får till uppgift att
undersöka den frågan.
Alla inte ombord
– En erfarenhet är att det är oerhört
viktigt att det finns ett så heltäckande
ramverk som möjligt. I fallet
Afghanistan har stora länder som
Ryssland, Kina och Iran, som alla har
sina egna agendor, inte varit med ombord.
– Jag kan också så här i efterhand
se att det borde varit annat fokus på
det civila biståndet. I något läge tror
jag att det var sju gånger mera pengar
som gick till militära ändamål än till
civila.
– Dessutom kan man ifrågasätta om
hela operationen var för centralstyrd.
Afghanistan är ett land som bara i
ringa mån styrs från Kabul.
Ni som trodde på det här kriget, tog
ni för lätt på folkrätten?
– Det har funnits och finns alltjämt
ett starkt folkrättsligt mandat för operationen
i form av en rad säkerhetsrådsresolutioner.
Möjligen kan man
ha olika bedömningar av de inledande
s.k. terroristresolutionerna som kanske
inte var vattentäta.
Folkpartiledaren Jan Björklund håller
inte med Allan Widman om att trupperna
ska hem nu från Afghanistan och
andra borgerliga partiernas försvarspolitiker
har polemiserat mot Widman.
Centerns försvarspolitiske talesman
Staffan Danielsson tar till det grova artilleriet
för att tysta Widman och skriver
på sin blogg:
"I den mån Widmans uttalande når
till Afghanistan så torde det uppmuntra
talibanerna och inte förbättra säkerheten
för soldaterna."
Widman äventyrar alltså svenskarnas
säkerhet för att han vill hemkalla
dem tidigare.
Det är ju alldeles precis tvärtom.
Men en riksdagsman som tänker själv
får tydligen räkna med att snabbt höra
piskan vina...
red