i&m, Invandrare & Minoriteter

Varför tystnar tidskriften i&m?

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2012 13:44 CEST

i&m tvingas gå i graven efter 39 års utgivning. Att i&m läggs ner nu, beror inte på att tidskriften inte är uppskattad eller välbehövd,  utan på att den saknar tillräcklig finansiering. Kulturrådet har kraftigt minskat sitt stöd till i&m. Redan föregående år sänktes stödet rejält med tillägget att Kulturrådet inte anser att det finns ”särskilda skäl” att fortsättningsvis stödja tidskriften.

Det är svårt att förstå. Sverigedemokraternas intåg i riksdagen och vinterns händelser i Malmö är tydliga exempel på att den xenofoba populismen som breder ut sig i Europa inte gör halt vid Sveriges gränser. Att även den dolda omedvetna rasismen är utbredd visade också Kulturministern prov på härom veckan på Moderna museet då hon inte självklart antog utmaningen och avstod från att skära i det verk som föreställde en svart kvinna.

Okunskap och fördomar kan bara bekämpas med kunskap. I fyra decennier har nu tidskriften i&m verkat som populärvetenskaplig kulturtidskrift. Vid starten, då forskningen på området var knapp, blev tidskriften en drivande kraft i migrations- och minoritetsdebatten. Under senare år – då forskningen blivit ett brett tvärvetenskapligt fält – har i&m fortsatt att vara obekväm genom att presentera nya infallsvinklar, avslöja oreflekterade attityder och väcka nya insikter.

i&m läses framför allt av ”nyckelpersoner” i samhället – professionella som möter personer med annan etnisk bakgrund i sitt arbete, bland annat inom politiken, skolvärlden, kommuner, landsting, organisationer och andra institutioner.

Men nu tystnar denna röst...

Kontakt:
Nora Weintraub, chefredaktör
tel 08-531 757 60
nora@iochm.com

Läs mer på i&m:s hemsida  www.iochm.com

i&m är en populärvetenskaplig facktidskrift som skildrar hur samhället förändras genom migration och kulturmöten. Tidskriften speglar debatt och forskning om invandrar- och minoritetsfrågor samt följer upp och ger bakgrund till aktuella händelser. Flertalet skribenter är själva forskare.