U&We

Varför uppstår krig och konflikter på 2000-talet?

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2009 07:28 CEST

KLIMAT OCH KRIG?
- VAD ÄR SKÄLEN TILL KONFLIKTER I VÄRLDEN PÅ 2000-TALET?

Försvarsberedningen som består av de sju riksdagspartierna har i sina tidigare rapporter och analyser identifierat klimatförändringarna som det största och mest allvarliga hotet mot vår säkerhet. Man skriver bland annat att miljöpåverkan och klimatförändringar utgör de allvarligaste globala hoten mot människors säkerhet.

Vi kan inte vänta med omställningen till en mer hållbar utveckling. Användningen av fossila bränslen måste minska dramatiskt genom energibesparing, ökad energieffektivitet och förnybara energiformer. Men vilka är de konkreta hoten och vilka konsekvenser har försvarsberedningens rapporter fått för den svenska försvars- och säkerhetspolitiken?

Ola Mattsson, generalsekretare på Svenska Freds kommer att inleda salongen och ge sin och Svenska Freds syn på skälen till konflikter i världen.

Välkommen till klimatsalongen och lyssna och diskutera denna heta fråga. Vill du fördjupa dig i ämnet innan så kommer här

Några läsvärda länktips:
Helena Tagessons rapport "Det hettar till . Forskning och spekulationer om klimat, fred och säkerhet".
Gwynne Dyers bok Climate Wars som utgavs i fjol.
Eller den mer lättlästa och översiktliga essän om Klimatkrig av Sverker Lenas i DN Kultur 11 mars.

När: 14 april 2009
Plats: Skandia, Sveavägen 44 Stockholm i lokal Hörnan.
Pris: 200 kr. Ekologisk macka ingår. Kostnadsfritt för journalister!
Tid: 17.00-19.30
Anmälan: Föranmäl dig direkt till Pia Jertfelt, 070-715 47 60.

Vad är en klimatsalong?
En klimatsalong är en mötesplats där människor från alla samhällsområden; näringslivet, myndigheter, ideella organisationer, kan träffas och diskutera klimatfrågor. Varje tillfälle börjar med en inledare, en inspiratör som ger ett anslag till samtalen som följer. Därefter förs diskussioner i mindre grupper och salongen avslutas med en sammanfattning av det som kommit upp under kvällen.

Datum för vårens klimatsalonger

Sista salongen för våren är 12/5.

För ytterligare information om Klimatsalongen kontakta:
Pia Jertfelt, salongsmadam och konsult, U&W[you&we], tfn 08-34 65 65, 070-715 47 60
Peter Wrenfelt, pressansvarig och partner, U&W[you&we], tfn 08-34 65 65, 0708-55 33 66

U&W [you&we] är ett konsultföretag som anser att det inte finns en motsats mellan ett gott ekonomiskt resultat och att bedriva en ansvarsfull affärsverksamhet. Det gäller bara att hitta fram till hur man gör. Och det är där vi kommer in i bilden. www.uwab.se