Synskadades Riksförbund SRF

Varför vägrar regeringen vidta åtgärder för att skapa ett tillgängligare resande?

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 11:29 CET


Den 22 mars offentliggjordes den nya transportpolitiken. Här läggs bland annat förslag om ändringar i lagen om färdtjänst och om kraftsamlande för en tillgänglig kollektivtrafik.

Synskadades riksförbund (SRF) anser att propositionen inte innehåller några större förbättringar för människor med synskador.

Det är positivt att man vill införa en regel i färdtjänstlagen om att man vid bedömning av barns rätt till färdtjänst ska utgå från barn utan funktionshinders situation. Förhoppningsvis innebär det att färdtjänst för synskadade barn jämställs med jämnårigas möjlighet att kunna cykla eller gå till en fritidsaktivitet.

Det är anmärkningsvärt att regeringen inte föreslår att man som färdtjänstberättigad ska ha rätt till ledsagare under hela resan, utan avser att återkomma till riksdagen i frågan. Detta är mycket olyckligt eftersom möjligheten till att ha med sig en ledsagare, som kan hjälpa till före och efter resan är viktigt för att man som synskadad kan fullfölja resans syfte.

Regeringen anser uppenbarligen att kommunerna ska ha kvar rätten att begränsa antalet resor för den enskilde. En sådan inskränkning skulle aldrig gå att genomföra när det gäller rätten att resa för icke funktionshindrade.

Ett stort problem för synskadade är att det idag är omöjligt att få hjälp med ledsagning när man under en resa med kollektivtrafik ska byta mellan olika färdmedel, såsom från SJ tåg till lokalbuss.

Idag finns det inga regler som klargör vem som har ansvaret för att ledsagning i samband med resande fungerar. Detta ställer till med stora problem för synskadade resenärer, eftersom man i många situationer avstår från att resa, eftersom man inte garanteras möjligheten att kunna ta sig hela resvägen. SRF kräver här en personlig service till och från transportmedlet samt vid byte mellan olika transportmedel eller trafikbolag.
Inte heller här lägger regeringen något konkret förslag till lösning, utan nöjer sig med att konstatera att en kraftsamling behöver göras för att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig år 2010.

Kortfattat kan man alltså konstatera att regeringen inte är beredda att göra särskilt mycket för att förbättra funktionshindrades möjligheter att resa.

För mer information:
Leif Jeppsson 08-.39 92 48
Jimmy Pettersson 08-39 94 46