Vänsterpartiet

Vargjakt vintern 2011?

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 14:13 CET

Licensjakt på den starkt hotade vargen inleddes förra vintern i Sverige. Det skapade debatt och stor ilska. Kritiken handlade främst om brist på ansvar och brist på kunskap om vilka konsekvenser denna jakt skulle innebära för vargen.

- Beslutet om att införa licensjakt på varg utan att ta hänsyn till forskarnas rekommendationer och därför äventyra artens långsiktiga bevarandestatus är under all kritik, säger Jens Holm, miljöpolitisk talesperson (V).

I mars 2010 anmälde flera miljöorganisationer jakten till EU-kommissionen då den skulle kunna vara ett brott mot EU:s regler för att skydda vilda djur och växter. Granskningen pågår just nu och besked förväntas tidigast i januari.

- Det är ytterst beklagligt och anmärkningsvärt om Sverige struntar i att invänta EU-kommissionens besked och istället tillåter ytterligare en vinter av jakt på denna rödlistade art, fortsätter Jens Holm.

 Kommissionen ifrågasätter syftet med vargjakten vilket man anser oklart. Man efterfrågar även vetenskaplig grund och om bevarandestatusen av den svenska vargstammen var gynnsam före licensjakten 2010. Vidare angav man i väntan på Sveriges svar att statusen ”inte var gynnsam när licensjakten skedde och att jakten gjort bevarandestatusen mindre gynnsam”.

- Jorden genomgår just nu det sjätte massutdöendet. En femtedel av världens ryggradsdjur riskerar utrotning. 60 % av jordens ekosystem har försämrats de senaste åren. Vi behöver långsiktiga beslut baserde på ansvar och vetenskapliga grunder. Det är inte läge att riskera ytterligare en art för att gynna enskilda lobbygrupper, avslutar Holm.

Mer information:

Jens Holm, 076-847 03 28

Siri Maassen, politisk sekreterare, 070-770 44 66