Vägverket

Variabla hastigheter förbättrar trafiksäkerheten

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 15:11 CEST

En del i satsningen på ökad trafiksäkerhet i Västerbotten, och inom ramen för projekt ”Kraftsamling Västerbotten”, är Vägverkets försök med variabla hastigheter.
Som ett led i detta startar försök med variabla hastigheter i Bodbyn, efter väg 647.
Med hjälp av omställbara hastighetsskyltar får trafikanterna upplysning om att oskyddade trafikanter (gående/skolbarn) befinner sig på eller i anslutning till övergångsstället samt busshållplatserna i centrum av Bodbyn.

Media inbjuds
Måndag den 1 november 2004 kl. 13.30
Bodbyn, väg 647, (mellan Umeå-Bullmark, Västerbotten)
till premiär för tekniskt försök med variabla hastigheter som ska förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter gående/skolbarn.
(På fackspråk handlar försöket om en s.k. detektering av oskyddade trafikanter).

Representanter från Vägverket finns på plats för demonstration och information om försöket.

Detekteringen innebär att elektroniska skyltar ställer om och sänker den lagstadgade hastigheten på platsen, till 30 km/tim från bashastigheten 70 km/tim. Detta när oskyddade trafikanter och bussar/skolskjutsar befinner sig inom det detekterade området.
Försöket i Bodbyn är ett av sjutton försök med Variabla hastigheter i Sverige.
Samtliga försök pågår till och med år 2007.
Syftet med försöket i Bodbyn är att testa om det blir bättre efterlevnad av hastighetsgränser.

Kontaktperson:
Kjell Johansson, trafiksäkerhets och miljöavdelningen, Vägverket Region Norr,
telefon 0920-24 37 39.