Vägvalet

Varje dag vid Storan.

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2018 23:34 CEST

Nu är valrörelsen igång. Ni är välkomna att besöka oss vid Storan varje dag. Vi ses som oftast och säkrast efter lunchtid. Och imorgon den 22 augusti, när förtidsröstningen börjar, är Claes Westberg, Vägvalets partiledare på plats. 

Som grannar har vi Kristdemokraterna, och därefter följer flera partier som valt att registrera sig till kommunalvalet 2018. Det är rekordmånga partier som är registrerade till detta val, därför är vi givetsvis extra måna om att diskutera med göteborgarna om den lokala poltiken och om Göteborgs framtid. Vi förklarar gärna och beskriver  hur demokratin fungerar och att röstsedeln kan göra skillnad, samt att den kommunala politiken påverkar göteborgarens vardag betydligt mer än vad rikspolitiken gör! 

Välkommen till Göteborgs enda moderna folkrörelseparti!

Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras vilja. Vi vill involvera medborgarna i den framtida politiken och har därför stort fokus på medborgarperspektivet. Målet är att medborgarens inflytande ska stärkas.

Vägvalet strävar efter att viktiga samhällsfunktioner som skola, äldreomsorg och barnomsorg ska vara likvärdiga oavsett var vi bor. Vi verkar även för att frågor avseende trafik, infrastruktur, kultur, miljö, stadsutveckling, företag, bostäder, arbete m.fl. återspeglar medborgarnas önskemål. Vår politik baseras på en god ekonomisk hushållning med medborgarnas skattemedel.

Vägvalet ska med demokratiska metoder driva de frågor som partiet företräder. Vi ska bilda opinion, vinna väljare och i praktisk politik förverkliga idéer enligt vår samhällssyn.