Saco

Varken nya bidrag eller avdrag behövs

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2003 13:17 CEST

- Det är varken fler avdrag eller bidrag som behövs för att öka rörligheten på arbetsmarkanden. Det är huvudbudskapet i SACO:s remissvar över utredningen Ökad rörlighet för sysselsättning och tillväxt. I utredningen föreslås bland annat sänkt skatt för att locka högutbildad arbetskraft att flytta och ta jobb i Norrland och andra delar av landet som i dag får regionalstöd. Tanken på att dessutom låta länsarbetsnämnderna godtyckligt få avgöra vilka yrken som skall skattegynnas är skrämmande.

Bästa sättet att varaktigt öka incitamenten till rörlighet är att se till att lönerna är sådana att det lönar sig att ta ett jobb utanför storstadslänen, menar SACO. Detta klarar arbetsmarknaden bäst själv.

- Vill regeringen sänka skatten så har utredningen receptet på hur det absolut inte skall gå till, säger SACO-ekonomen Ossian Wennström. Vad det svenska skattesystemet minst av allt behöver är nya undantag och specialregler för vissa utvalda grupper. Skulle Bosse Ringholm däremot börja rensa upp i den rika floran av sådana skulle han kunna sänka skatten för alla svenskar i hela Sverige.

Svaret i sin helhet finns på SACO:s hemsida - http://wwww.saco.se För ytterligare kommentarer; Ossian Wennström, SACO-ekonom, 08-613 48 03

Länk direkt till dokumentet http://www.saco.se/saco_default.asp?id=3093