Spårvagnar i Skåne

Varm och välkomnande - Designkoncept för spårvagnar och hållplatser

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 13:01 CEST

Uppdraget har varit att kombinera en regional igenkänning och tydlighet, med möjligheter till lokal profilering i de berörda städerna Lund, Malmö och Helsingborg.  Designkonceptet har haft fokus på vagn, hållplats och resandeservice.

Den minsta gemensamma nämnaren i designen är en neutral och sval utsida som smälter in i staden och en trygg och varm insida för resenärerna. Det gäller både spårvagnar och hållplatser. 

-  Designen av hållplatserna har gjorts mer detaljerad. Den utgår från en bygglåda med moduler, som kan anpassas efter städernas olika behov.  När det gäller spårvagnarna är designen mer allmän och kommer att specificeras när vi har valt spårvagnsleverantör, säger Johanna Appelberg, projektledare på Spårvagnar i Skåne.

Spårvagnen är ett nytt trafikslag för Skånetrafiken och ska vara ett komplement och harmoniera med Pågatåg, regionbuss och stadsbuss. Eftersom spårvagnen är en del av stadstrafiken (som trafikeras med gröna bussar) har den också fått gröna inslag.

Designkonceptet är bara en del i förberedelserna inför upphandling av spårvagnar. Arbetet med bland annat den tekniska specifikationen pågår parallellt, med sikte på att ha allt förberett när ett eventuellt beslut om finansiering fattas våren 2014.

Det är Skånetrafiken och Spårvagnar i Skåne som låtit ta fram det så kallade Designkonceptet. 


Spårvagnar i Skåne är ett gränslöst samarbete mellan Lund, Malmö, Helsingborg och Region Skåne. Tillsammans arbetar vi för en smart kollektivtrafik i städerna – där människan står i centrum. Genom att investera i spårväg där det behövs, kan vi skapa förutsättningar för grön stadsutveckling, social integration och hållbar tillväxt i hela Skåne.