Folksam

Varning för låg pension

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 17:18 CET

En hygglig pension kräver ett långt arbetsliv, det blir tydligt i Folksam nya rapport; Varning för låg pension. Pensionen skiljer sig upp till 36 000 kr per år för individer i samma ålder men med olika ursprungsland. För att utjämna skillnaderna för 70-talisterna krävs att de utrikes födda arbetar tre år längre eller lägger undan 3000 kr i månaden i ett privat pensionssparande än de som är födda i Sverige.

Utrikesfödda 40-talister får 5 900 kronor mindre i allmän pension per år än vad den genomsnittliga pensionären i samma årskullar får. Den sammanlagda pensionen, det vill säga allmän pension och tjänstepension, för utrikesfödda var betydligt lägre än riksgenomsnitt. Utrikesfödda 40-talister får 21 000 kronor mindre per år än den riksgenomsnittliga pensionen.

De yngre utrikesfödda som bosatte sig i Sverige under åren 1985 till 1994 har än sämre förutsättningar att skaffa sig en pension i nivå med de utrikesfödda 40-talisterna. De utrikesfödda 60-talisterna får 29 000 kronor mindre i pension per år än inrikesfödda. För de utrikesfödda 70-talisterna blir skillnaden ännu större, 36 000 kronor mindre i pension per år jämfört med inrikesfödda 70-talister.

För att minska detta gap behövs runt tre år längre som yrkesverksam eller ett privat pensionssparande, på minst 3 000 kronor per månad.

- Den bästa pensionsförsäkringen för utrikesfödda är att sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar. För att kompensera de redan uppkomna pensionsförlusterna kan statsmakten låta löneindexera garantipensionen eller höja skatteavdraget för privat pensionssparande för individer som riskerar låg allmän pension. Det senare kan åstadkommas genom att avdragsrätten kopplas till individens pensionsbehållning, vilket dessutom skulle göra det mer lönsamt för låg- och medelinkomsttagare att arbete mera, säger Mikael Petersson, mångfaldsansvarig på Folksam.

I dag finns det drygt 200 000 utrikesfödda pensionärer. År 2030, då 60-talisterna har börjat gå i pension, beräknas antalet ha ökat till 373 000.

Läs mer på www.folksam.se

För ytterligare information:
Mikael Petersson, mångfaldsansvarig, Folksam, 0708-31 62 53
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker, Folksam, 0708-31 53 62
Anna Karin Wallberg, presschef, Folksam 0708-31 68 02

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se