SBAB

Varning för överdriven optimism

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2003 10:39 CET

Trots mer hoppfulla konjunkturtecken finns det anledning att varna för överdriven optimism. Det skriver SBAB i sitt nya konjunkturbrev. Den starka tillväxten i USA tredje kvartalet var av engångskaraktär och det finns frågetecken kring utvecklingen nästa år. I Sverige håller hushållens köpkraft i sig men det dröjer ytterligare några kvartal innan investeringarna kan komma igång.

- Svensk tillväxt går på en cylinder. Hushållen är köpglada men om tillväxten ska nå riktiga höjder måste ekonomin tända på alla tre cylindrar d.v.s. även utrikeshandel och investeringar måsta ta fart, säger Tomas Pousette, ekonom på SBAB.
Hushållens köplust verkar bestå. Den dämpande effekten av planerade höjningar av kommunalskatterna på konjunkturen i riket som helhet är begränsad. Men de regionala skillnaderna är mycket stora.
- I fyra län, bl.a. Stockholm, blir effekterna på hushållens disponibla inkomster betydande. Och just i de län där skatterna höjs mest är arbetsmarknaden inte särskilt ljus, säger Tomas Pousette.

I en specialartikel i konjunkturbrevet granskas Riksbankens penningpolitik de senaste tio åren
-Mycket har hänt sedan inflationsmålet infördes 1993. Men nu är tiden mogen för Riksbanken att ta sig en ordentlig funderare över om det inte är dags att bland annat ändra inflationsmålet och tona ner det mekaniska tvåårsperspektivet i inflationsprognosen. Dessutom borde den övre gränsen för toleransintervallet runt inflationsmålet höjas, säger Barbro Wickman-Parak, chefekonom på SBAB.

För ytterligare information, kontakta
Barbro Wickman-Parak, chefsekonom SBAB,
tel 08-614 38 88 eller 0733-604 578
eller barbro.wickman-parak@sbab.se

Tomas Pousette, ekonom SBAB,
tel 08-614 43 88 eller 0708-922 663
eller tomas.pousette@sbab.se

Annelise Jansson, informationschef SBAB,
tel 08-614 43 55 eller 070-637 12 72
eller annelise.jansson@sbab.se

Konjunkturbrevet (nummer 5) finns i sin helhet på SBAB:s hemsida, www.sbab.se.


SBAB är det bankoberoende bolåneföretaget, som på ett effektivt och lönsamt sätt ska bidra till konkurrens och mångfald på bolånemarknaden. Vi är den främsta utmanaren på bolånemarknaden, med cirka 10 000 kunder och en marknadsandel om 19,2 procent på företagsmarknaden och cirka 240.000 kunder och en marknads-andel om 7,5 procent på privatmarknaden. SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon. Cirka 55 procent av våra privatkunder söker lån via Internet, vilket är en av anledningarna till att SBAB kan erbjuda en av marknadens lägsta bolåneräntor.