Fortum Sverige AB

Varning för provtappning vid Råda kraftstation

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2014 10:09 CEST

Fortum utfärdar en varning för att vistast på eller i vattnet i samband med att en provtappning genomförs vid Råda kraftstation i Årosälven måndagen den 8 september. Ägare till båtar uppmanas att uppmanas att flytta dessa och förankring av flytbryggor bör kontrolleras.

Provtappningen är planerad att genomföras måndagen den 8 september med start kl 12.00, proven beräknas pågå under ca 1 timme. All vistelse i eller på vattnet i de aktuella områdena är förenad med livsfara i samband med provtappningen.

Årosälven uppströms om dammen kommer att få en sänkt vattenyta med starka vattenströmmar. Årosälven nedströms om dammen kommer att få en höjd vattenyta med starka vattenströmmar.

Båtägare eller ägare av annat flytetyg i Årosälven uppmanas att flytta dessa, i synnerhet uppströms om dammen bör dessa flyttas till Rådasjön i god tid innan provtappningen inleds. Även förankringar av flytbryggor bör kontrolleras

Renoveringen av dammen vid Råda kraftstation färdigställdes under hösten 2013 och uppfyller nu dagens krav och riktlinjer.

Utskoven vid Råda kraftstation har byggts om för att göra det möjligt att släppa förbi de vattenflöden som kan bli aktuella i framtiden. Ombyggnaden till nya större dammluckor innebär att vattenströmningen uppströms och nedströms om dammen förändras, mot tidigare förhållanden, vid större vattentappningar.

För att verifiera teoretiska beräkningar av vattenstånden på olika platser uppströms och nedströms om dammen samt att prova så att utförda erosionsskyddande åtgärder är tillräckliga, behöver en provtappning med stort vattenflöde genomföras.

För mer information kontakta:
Tomas Utter, projektledare Fortum Power tel: 070-333 97 83
Jens Bjöörn, kommunikation Fortum  mobil: 070-298 41 25

Om Fortum:
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion, distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.