Plåtslageriernas Riksförbund

Varning för snö- och isras!

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 00:23 CET

Med anledning av att det har kommit stora snömängder i stort sett hela landet uppmanar Plåtslageriernas Riksförbund fastighetsägare, entreprenörer (ofta plåtslageriföretag) och övriga som ansvarar för snöskottning av tak, att se över taken. I de delar av landet, exempelvis Skåne, där snöfall följs av temperaturväxlingar, föreligger extra stor risk för att istappar bildas och faller ner. Varje år skadas personer och egendom till följd av nedfallande is och snö. När detta händer, kan fastighetsägaren - eller annan som inträtt i dennes ställe, t ex på grund av ett avtal - bli ansvarig för brott, exempelvis vållande till annans död.

Det är dock mycket viktigt att den som utför snöskottning av tak har den kompetens och de resurser som arbetet kräver. Exempelvis gäller särskilda arbetsmiljöregler för detta arbete. Flertalet av medlemsföretagen i Plåtslageriernas Riksförbund har stor erfarenhet av takarbete och kan därför erbjuda säkra snöskottningstjänster. Information om medlemsföretagen och om snöskottning, inklusive informationsbroschyren ”Se upp där nere”, finns på Plåtslageriernas Riksförbunds hemsida www.plr.se.

Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) är arbetsgivareförbundet och branschorganisationen för landets ventilations- och byggnadsplåtslagerier. Genom Plåtslageriernas Service AB underlättar vi vardagen för ca 900 medlemsföretag. Besök oss på www.plr.se