Telge AB

VARNING FÖR TILLSVIDAREPRIS PÅ ELEN

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2006 11:35 CET

Under oktober har det hänt saker med elpriserna. Elbolagens tillsvidarepriser har gått upp. Samtidigt har spotpriset på elmarknaden gått ner, tack vare mycket regn. Det innebär att det återigen finns stora anledningar att göra ett aktivt val av leverantör och typ av avtal. Genom att byta bort tillsvidarepriset blir hålet i hushållskassan betydligt mindre.

Elpriserna ligger just nu på rekordhöga nivåer. Det genomsnittliga spotpriset på den nordiska elbörsen blev för oktober 48 öre/kWh. Det är en nedgång sedan september med 21%. Samtidigt som spotpriset gått ner har elbolagen höjt sina tillsvidarepriser. De tio största bolagen på marknaden har nu ett tillsvidarepris på i snitt 67 öre/kWh. I Sverige betalar över två miljoner hushåll det höga tillsvidarepriset, som man som elkund får om man inte gör ett aktivt val av avtal.

- Det var en kort period i höst när tillsvidarepriset var lönsamt. Många elkunder valde då att ligga kvar på tillsvidarepris och nu betalar de alldeles för mycket för sin el. Tillsvidarepriset är nu 30% högre än ett rörligt elpris säger Johan Öhnell, vd på Telge Energi.

Bland de som tecknat nya avtal hos Telge Energi i oktober har störst andel, 54%, valt 18-månadersavtal. 20% valde rörligt pris kopplat till elbörsen.

- För de som är oroliga att elpriset kommer att skjuta i höjden under vinter rekommenderar vi ett kort avtal som går ut på sommaren alternativt ett mixavtal som har hälften bundet och hälften fast pris. Dock står vi fast vid vår rekommendation att rörligt elpris är bäst i det långa loppet. Risken för chockpriser i vinter har minskat något tack vare mer vatten i magasinen, säger Johan Öhnell, VD för Telge Energi.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA:
Johan Öhnell, VD Telge Energi
Tel: 08-553 221 38, 0708-51 58 50
johan.ohnell@telgeenergi.se

Du kan även besöka: www.telgeenergi.se

TELGE ENERGI
Telge Energi ägs av Södertälje kommun och är en oberoende el- och pelletsleverantör, utan egen kraftproduktion. Sedan avregleringen av elmarknaden 1996 har företaget fått 130 000 nya kunder, fler än något annat energibolag på den svenska marknaden. Telge Energi har idag 170 000 kunder totalt. I Svenskt Kvalitetsindex, som mäter kundnöjdhet i ett stort antal branscher och där elbranschen togs med 2003, ligger Telge Energi t topp med betyget 69,4, jämfört med genomsnittet för elbranschen som är 61.