Riksdagen

"Vart är tåget på väg?"

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 21:00 CEST

Det är temat för en konferens som riksdagens trafikutskott arrangerar i samarbete med Banverket. Konferensen anordnas inför kommande beslut inom järnvägssektorn och om samhällsköpt trafik.

Tid: Torsdagen den 14 oktober kl. 13.00-16.30
Plats: Andrakammarsalen, ingång från Riksplan för allmänheten

Bland annat står följande punkter på dagordningen:


- Järnvägen och de transportpolitiska målen
- Vad finns i Tredje järnvägspaketet?
- Varför och hur ska järnvägen avregleras?


Avsikten är att riksdagen under våren 2005 ska behandla en ny transportpolitisk proposition. Flera utredningar som rör järnvägssektorn och transportbranschen förbereder nu arbetet i Regeringskansliet inför den nya propositionen som väntas komma.

Det transportpolitiska beslutet år 1998 innebar ett viktigt steg för järnvägen i Sverige. Då inleddes en satsning på att utveckla infrastrukturen och att förtydliga aktörernas roller och ansvar inom järnvägssektorn. Under 1990-talet fattades ytterligare politiska beslut för att reformera sektorn, bland annat genom att öppna marknaden för godstrafik och samhällsköpt persontrafik.

Även den europeiska järnvägssektorn har reformerats till en del genom samarbetet inom EU. De s.k. järnvägspaketen syftar till att underlätta internationell trafik och att öppna de nationella marknaderna.

Konferensen kan följas via webb-TV: www.riksdagen.se

För mer information kontakta:
Susanne Lindstedt, trafikutskottets kansli 08-786 43 72,
Jan Skoglund, Banverket 0243-44 55 71, eller
Marina Sundman, trafikutskottets kansli 08-786 43 22

Christina Green
Pressekreterare, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48