Läkare för Miljön

VART ÄR VI - OCH SJUKVÅRDEN - PÅ VÄG?

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 12:21 CET

Oron för utvecklingen nationellt och globalt ökar. Allt fler är medvetna om hur utvecklingen i många fall drivs åt fel håll. Hur kommer sjukvården att påverkas?

Tillgången till riklig billig energi kommer att minska, samtidigt som klimatförändringarna förändrar förutsättningarna för transporter och infrastruktur. Vi överutnyttjar jordens resurser med hotande matbrist som följd. Klimat- och ekonomiska flyktingströmmar beräknas öka. De finansiella systemen snarare ökar på dessa förändringar än bromsar dem.

Vi ser förändringar i det svenska samhället redan nu, där de sociala och ekonomiska klyftorna ökar och sjukvården inte kan leverera den sjukvård vi förväntar oss. 

Vid årsmötet för Läkare för Miljön den 17 mars kommer följande frågeställningar att diskuteras.

*  Beslutsfattare förlitar sig ofta på tekniska lösningar, bl.a. för att lösa energifrågan. Detta gäller även sjukvården, t.ex. nanomedicin, omvårdnadsrobotar, it-system för patienter. 

Är detta en framkomlig väg? Vilka är förutsättningarna?

*  Vi ser från Grekland hur välfärdssamhället rasar samman. En ökande del av medelklassen ställs utan bostad och arbete och hänvisas till soppköken. Sjukhusinläggningar och självmord ökar men det dras ner på pengar till sjukvården. Lokala odlingar ökar. David Jonstad menar att allt talar för att samhället bryts ner i små självförsörjande enheter, bland annat pga. brist på eller allt för dyr energi till transporter. Omställningsrörelsen i olika delar av världen satsar på lokal odling samt bytesekonomi eller lokal valuta. 

Vilken sjukvård kan bedrivas i ett samhälle där den övergripande strukturen kanske lösts upp? Idag lägger vi sjuka år till livet – kommer vi att ha råd med det i framtiden? Klyftorna växer – kommer vi att ha råd att ge samma sjukvård till alla?

*  Den globala fertiliteten har minskat snabbt och ligger nu på ca 2,5 levande födda barn per kvinna. I delar av världen har problem med infertilitet ökat – påverkan från kemikalier kan inte uteslutas. Likaså har proportionen pojkar/flickor ändrats kraftigt i delar av världen (ner till 3 flickor/10 pojkar). Risken för pandemier ökar så länge vi har möjlighet att resa. Risken för att infektionssjukdomar tar nya grepp om folkhälsan ökar för varje år. Sjukdomar relaterade till vällevnad och stress ökar också i länder där alla inte har tillgång till god sjukvård. 

Vad tror vi om befolkningsutvecklingen? 

Inbjudan till årsmötet


LÄKARE FÖR MILJÖN Hållbar utveckling - bättre folkhälsa! www.lakareformiljon.se