Kaspersky Lab

Vart fjärde företag har förlorat affärsdata genom mobiler

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2013 10:41 CET

Smarta mobiler är ett allt vanligare arbetsverktyg hos företag idag. En ny undersökning visar att en tredjedel av företagen ger medarbetare tillgång till företagsinformation genom exempelvis mejl och affärsprogram i mobilen. Detta trots att säkerhetsriskerna betraktas som väsentligt större jämfört med när en dator används för samma ändamål.

Den europeiska undersökningen, genomförd av B2B International på uppdrag av Kaspersky Lab, visar att 38 procent av företagen faktiskt har infört någon form av begränsning när det gäller användandet av smarta mobiler i jobbet. Det kan till exempel vara att vissa nätverksresurser inte går att komma åt från mobilen. Ytterligare en femtedel av företagen tillämpar ett fullständigt förbud av mobilanvändning för arbetssysslor, på grund av säkerhetsrisker. Endast var tionde företag använder en Mobile Device Management (MDM) lösning för att säkerställa att företagets säkerhetspolicy följs.

En annan trend som fortsätter växa är BYOD (Bring Your Own Device), där medarbetarens privata dator, mobil eller surfplatta används i jobbet. Undersökningen visar att många företag inte begränsar användandet av dessa enheter i jobbet, trots att 34 procent anser att beteendet utgör en risk för företaget. 55 procent av de IT-specialister som har intervjuats svarar att de ofta tänker på hur de kan minska denna risk.

En orsak till att IT-specialister i allt större utsträckning fokuserar på mobila enheter kan vara att närmare en fjärdedel uppger att deras företag har blivit av med affärsdata i samband med att mobila enheter har tappats eller stulits.

– Utvecklingen mot privata mobiler och andra prylar som används i jobbet kommer bara att bli ännu tydligare. Här måste varje företag väga säkerhetsriskerna mot den effektivitet som uppnås bland medarbetarna, säger David Jacoby, säkerhetsforskare på Kaspersky Lab. Säkerhetsriskerna är i grund och botten inte ett tekniskt problem, utan snarare ett socialt. Därför krävs tydliga regelverk och information från arbetsgivarens sida om hur man får använda privata prylar i jobbet. Utöver detta kan man fundera på att även införa en MDM-lösning.

Trots riskerna med att lagra arbetsrelaterad information på privata mobila enheter är det bara nio procent av företagen i undersökningen som planerar att införa ett strikt användningsförbud. 36 procent svarar att de är övertygade om att antalet privata mobila enheter på jobbet kommer att fortsätta öka, oavsett vilka nya åtgärder som kan komma att införas.

En fullständig rapport om undersökningen går att läsa här: Global IT Security Risks: 2012.


Om undersökningen
:
Undersökningen bygger på svar från fler än 3000 seniora IT-specialister från 22 länder. Samtliga respondenter hade inflytande över sitt företags IT-säkerhetspolicy samt god kunskap om både IT-säkerhetsfrågor och generella verksamhetsområden (finans, HR etc.). Det globala urvalet av respondenter gjordes från företag i tre storlekar: mindre företag (10-99 datoranvändare), medelstora företag (100-999 datoranvändare) och storföretag (fler än 1000 datoranvändare).

Mediekontakt: Bite Communications, 08-402 01 00, kaspersky@bitepr.se

Om Kaspersky Lab
Kaspersky Lab är världens största privatägda leverantör av klientsäkerhetslösningar. Företaget rankas bland världens fyra främsta leverantörer av säkerhetslösningar för klientanvändare*. Kaspersky Lab har under 15 år varit en innovatör inom IT-säkerhet och förser konsumenter, samt små och stora företag, med effektiva digitala säkerhetslösningar. Företaget är för nuvarande verksamt i nästan 200 länder och ger skydd åt över 300 miljoner användare över hela världen. Läs mer på www.kaspersky.se.

* Företaget rankades på fjärde plats i IDC:s Worldwide Endpoint Security Revenue by Vendor, 2011. Rankingen publicerades i IDC:s rapport Worldwide IT Security Products 2012-2016 Forecast and
201
1 Vendor Shares (IDC #235930, July 2012). Rapporten rangordnar programleverantörer efter försäljningsintäkter från klientsäkerhetslösningar under 2011.