ManpowerGroup

Vart fjärde företag letar kompetens utomlands trots den globala oron

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 10:47 CET

Var fjärde arbetsgivare globalt letar nu systematiskt efter kompetens utanför det egna landets gränser trots den globala turbolensen. Ingenjörer, olika typer av industriarbetare samt utbildade hantverkare är de yrken som man i störst utsträckning letar efter i andra länder. I Europa säger var femte arbetsgivare att de måste söka kompetens utomlands. De svenska företagen fortfarande tycks hitta merparten av sin arbetskraft inom landets gränser, undantaget olika typer av industriarbetare. Globalt letar arbetsgivarna efter kompetens i stort sett i samma länder och det är främst Kina, Indien, Storbritannien samt USA som är intressanta.
Samtidigt är var tredje arbetsgivare orolig för vilka effekter den globala jakten på talanger får för arbetsmarknaden i det egna landet. I Sveriges är det knappt var femte arbetsgivare som är orolig för eventuella negativa konsekvenser av utlandsrekrytering. Den vanligaste åtgärden som föreslås bland dessa arbetsgivare är att det egna landet bör göra mer för att attrahera nyckelkompetenser på hemmaplan, vilket 83 procent av de europeiska företagen inte tycker att man lyckas särskilt bra med.

– Vi i Sverige måste bli mycket bättre på att utbilda och matcha fram arbetslösa ungdomar till nya jobb och se till att invandrare snabbare kommer ut på arbetsmarknaden. Samtidigt måste vi också bli bättre på att attrahera utländska specialister och chefer till våra exportinriktade företag, säger Peter Lundahl, VD för ManpowerGroup Sverige.

Utlandsrekryterade chefer fyller viktig funktion

Idag fyller utländska chefer, så kallade expatriates, en mycket viktig roll i många multinationella företag - hela 44 procent globalt har rekryterat chefer från utlandet. I USA har var femte företag med internationell verksamhet en ledningsgrupp där mer än 20 procent av toppcheferna kommer från andra länder. Europa har ännu inte samma behov av utländska chefer; endast 10 procent har rekryterat stora delar av sina högsta chefer utomlands.

Legala aspekter ofta hinder för rekrytering

De största hindren för att rekrytera från utlandet för amerikanska företag är legala aspekter som t ex visumregler. För europeiska arbetsgivare är språkliga hinder ofta ett problem, men samtidigt säger en stor majoritet av de europeiska arbetsgivarna att de inte ser några hinder för utlandsrekryteringar. De svenska arbetsgivarna ser precis som övriga Europa främst språkproblemen.

De länder som företagen globalt menar utgör de i särklass största hoten konkurrensmässigt är Kina och USA, med Indien på tredje plats. De europeiska företagen rankar också Kina som det största hotet men man ser den Europas största ekonomi Tyskland som ett större hot än både USA och Indien. De svenska företagen betraktar Kina som det absolut största hotet konkurrensmässigt.

 

För mer information, kontakta:

Hans Makander, informationschef ManpowerGroup Sverige, tel. 070-377 45 43. 

www.manpowergroup.se/pressrum kan följande laddas ner:

  • Undersökningsrapport
  • Bild VD Peter Lundahl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta om ManpowerGroup                                                                                                                              

ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Genom globala insikter och lokal expertkunskap skapar vi värde för våra kunder. Vi kallar det innovative workforce solutions. ManpowerGroup™ Sverige har 11 000 medarbetare på ett 70-tal orter och verksamheten under ManpowerGroup är uppdelad på tre varumärken: Experis, Manpower och Right Management. Manpower.se är Sveriges största privata jobbsite med drygt 100.000 aktiva cv och tusentals lediga tjänster.