Vägverket

Vart fjärde lastat fordon överlastat – en förbättring har skett från i fjol

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 08:55 CET

Drygt en fjärdedel av de lastade fordonen med bruttovikten över 35 ton var överlastade enligt Vägverkets mätningar 2006. Detta är en minskning jämfört med tidigare års mätningar. Vägverket har sedan 2002 mätt axellaster och bruttovikter på ett 30-tal platser i landet. Elva av de fjorton mätplatser som mätts varje år sedan 2004 visar på en minskning av överlaster. I medeltal var ca 25 procent överlastade. Spridningen mellan mätplatserna var stor mellan 13 och 63 procent.

- Det är glädjande att vi kan se att antalet överlastade fordon blir färre men andelen är fortfarande för stor. Därför är överlasterna ett fortsatt stort problem. Överlasterna ökar slitaget på vägarna och därmed också underhållsbehovet. Tillsammans med lägre ekonomiska resurser till drift och underhåll, drygt sju miljarder kronor 2007 – vilket är ca 1 miljard lägre än gällande plan, medför det att Vägverket inte kan åtgärda vägarna i den omfattning som behövs. Detta innebär även ökade kostnader för såväl näringslivets transporter som för privatbilisten, menar Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Överlastade fordon kan också vara en trafikfara.

- Konkurrensen snedvrids när en del kör med överlast medan andra följer reglerna. Därför har jag gett Vägverkets enheter i uppdrag att ytterligare utveckla sina handlingsplaner, fortsätter Ingemar Skogö.

Från branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag konstateras att det behövs ett flertal åtgärder för att komma till rätta med överlasterna. Det krävs utbildning av den som lastar och vågar monterade i fordonen som kan informera föraren om lastens vikt.

- Att fordon lastas på ett felaktigt sätt är inte acceptabelt, säger Mårten Johansson, teknisk chef i Sveriges Åkeriföretag; som leder arbetsgruppen Rättlast, där Vägverket och Näringsdepartementet medverkar för att lösa problemet.

Många av de överlastade fordonen har visat sig ha rätt lastvikt men felaktigt fördelad på flaket vilket gör att vissa axellaster blir högre än bestämmelserna tillåter. Vägverket och SÅ har därför också tagit initiativ till en dialog med fordonstillverkarna för att få fram bättre vågutrustning för originalmontering i fordon.

Rapport (PDF-fil, 422 kB)
http://www.vv.se/filer/210/bwim_2006_ex_ed_publ_2007_12.pdf

Ytterligare information lämnas av:
Arne Lindeberg, Vägverket ITS-sektionen, Borlänge tel 0243 – 754 76
Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag, Stockholm tel 08-753 54 00

Christer Hårrskog
Informationsdirektör
christer.harrskog@vv.se
Direkt: 0243-751 22
Mobil: 070-337 51 22
Fax: 0243-759 70

Thomas Andersson
Pressekreterare
thomas.andersson@vv.se
Direkt: 0243-751 38
Mobil: 070-693 68 70
Fax: 0243-759 85