Swedbank

Vart tredje småföretag är etablerat i utlandet

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 10:14 CET

Swedbank presenterar idag en rapport som visar att officiell statistik hittills underskattat småföretagens utlandsengagemang. Så mycket som vart tredje småföretag har i nuläget en etablering i utlandet.

Det är framförallt de företag som redan idag är etablerade utomlands som kommer att satsa mer de närmaste tre åren. Det framkommer i en undersökning med drygt 4 000 småföretagare i Sverige. Däremot är det få av småföretagen som ännu inte tagit steget utomlands som planerar en internationalisering av verksamheten.

-Småföretagen måste lägga mycket av sina resurser på att sätta sig in i frågorna kring utlandsetablering, säger Cecilia Hermansson, prognoschef på Swedbank. Det är svårigheterna att förstå skillnader i regelverk och företagskultur, samt att hitta tillförlitliga partners, som företagen har störst problem med.

Det som driver många småföretag att satsa utomlands är möjligheterna till expansion på växande marknader, men också den allt större konkurrensen. Även möjligheten att öka lönsamheten genom att minska produktions- och inköpskostnader anger företagen som skäl. Däremot är det relativt få företag som uppger att hemmamarknaden är mättad.

Hittills är småföretagen mest aktiva i Norden, Nord- och Sydeuropa, men Kina flyttar fram sina positioner. Idag är 8 % av de utlandsetablerade småföretagen verksamma i Kina. Också Baltikum, Polen och Ryssland betyder allt mer för svenska småföretag, även om det fortfarande är en bit kvar innan hela Östersjöregionen uppfattas som en hemmamarknad.

Det är framför allt i storstadsregionerna som småföretagen blivit mer internationella. Göteborgsregionen har exempelvis mer än dubbelt så hög andel företag som har etablerat sig utomlands jämfört med län längst ned på listan, såsom Örebro och Västmanland.

-Småföretagens potential i utlandet är inte fullt utnyttjad. Det är inte enbart andelen företag med utlandsaffärer som är viktig att fokusera på, utan även kvaliteten i satsningarna, säger Cecilia Hermansson. Detta innebär också att företagen måste vara ordentligt förberedda på den ökade internationella konkurrensen.

Läs hela analysen på www.swedbank.se