Statistiska centralbyrån, SCB

Varuexport, varuimport och handelsnetto, augusti 2003: Handelsnettot för augusti lägre än väntat

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2003 11:05 CEST

Den svenska varuexporten under augusti 2003 uppgick till 58,0 miljarder kronor och varuimporten till 50,3 miljarder kronor, vilket gav ett handelsnetto på 7,7 miljarder kronor.
Enligt SCB:s preliminära beräkningar gav utrikeshandeln med varor ett överskott på 7,7 miljarder kronor under augusti 2003. Penningmarknadens förväntningar för månadens utfall låg högre med ett medianvärde på 8,5 miljarder kronor. För augusti 2002 var överskottet 7,6 miljarder kronor.
Varuexportens värde uppgick under augusti 2003 uppgick till 58,0 miljarder kronor och varuimportens till 50,3 miljarder kronor. Varuexporten och varuimporten har därmed ökat i värde med 1 procent vardera jämfört med augusti 2002. Antalet vardagar under augusti 2003 var en färre jämfört med
augusti 2002.
Handeln med länder utanför EU gav under augusti 2003 ett överskott på 8,1 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett underskott på 0,4 miljarder.
Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 13,5 miljarder kronor för augusti 2003 jämfört med 13,2 miljarder för juli 2003. För juni 2003 var motsvarande värde 12,8 miljarder.
Handelsnettot för januari-augusti 2003 gav ett överskott på 95,2 miljarder kronor
Hittills under året (januari-augusti) har värdet av varuexporten ökat med 1 procent och varuimporten med 2 procent i värde jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet uppgick till 525,9 miljarder kronor och varuimportvärdet till 430,7 miljarder kronor. Handelsnettot för januari-augusti 2003 gav därmed ett överskott på 95,2 miljarder kronor. För motsvarande månader 2002 noterades ett överskott på 98,3 miljarder kronor.

För mer information: http://www.scb.se/press/pressinfo.asp