Statistiska centralbyrån, SCB

Varuexport, varuimport och handelsnetto, augusti 2008, i löpande priser: Lågt handelsnetto i augusti

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 09:51 CEST

För graf och tabell vänligen se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____247472.asp

Den svenska varuexporten uppgick under augusti till 85,2 miljarder kronor medan varuimporten uppgick till 83,8 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 1,4 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 1,4 miljarder kronor under augusti 2008 enligt SCB:s preliminära beräkningar. För augusti 2007 var överskottet 4,3 miljarder kronor.

Varuexportens värde under augusti 2008 uppgick till 85,2 miljarder kronor och varuimportens till 83,8 miljarder kronor. Varuexportens värde minskade med 4 procent och varuimporten med 1 procent jämfört med augusti 2007. Antalet vardagar i augusti 2008 var två färre jämfört med augusti 2007.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 5,6 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 4,2 miljarder kronor.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 8,1 miljarder kronor för augusti 2008 och 8,4 miljarder för juli 2008. För juni 2008 var motsvarande värde 8,5 miljarder.

Handelsnettot för januari - augusti 2008 gav ett överskott på 78,3 miljarder kronor
Hittills under året (januari - augusti 2008) har värdet av varuexporten ökat med 8 procent medan varuimporten har ökat med 10 procent i värde jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 804,1 miljarder kronor och varuimportvärdet till 725,8 miljarder kronor. Handelsnettot för januari - augusti 2008 gav därmed ett överskott på 78,3 miljarder kronor. För motsvarande månader 2007 noterades ett överskott på 81,4 miljarder kronor.

 


Tabell: Export, import och handelsnetto 2006-2008 (miljarder kronor); Reviderat värde = fet siffra


Graf: Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend

 


Definitioner och förklaringar

Den senastemånaden är baserade på en snabbundersökning med företag som har varuhandel med EUsamt uppgifter från Tullverket över direktimport och -export av varor med länder utanför EU. Det bör påpekas att resultatet är behäftat med viss osäkerhet, beroende på urvals-, bortfalls- och mätfel avseende EU-handeln.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande på SCB:s webbplats.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2008-10-27 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar
Olle Håkansson
Tfn 08-506 943 01
E-post olle.hakansson@scb.se

Maria Adolfsson
Tfn 08-506 947 25
E-post maria.adolfsson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.