Statistiska centralbyrån, SCB

Varuexport, varuimport och handelsnetto, augusti 2010, i löpande priser: Ökad varuimport i augusti

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 09:55 CEST

För tabeller och diagram, vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____300928.aspx

Varuexporten uppgick under augusti till 85,3 miljarder kronor och varuimporten till 88,1 miljarder. Det ger ett handelsnetto på -2,8 miljarder kronor.


Utrikeshandeln med varor gav ett underskott på 2,8 miljarder kronor under augusti 2010 enligt preliminära beräkningar. För augusti 2009 var det ett överskott på 4,9 miljarder. Det negativa handelsnettot beror främst på en ökad import från länder utanför EU.

Varuexportens värde under augusti uppgick till 85,3 miljarder kronor och varuimportens till 88,1 miljarder. Varuexportens värde ökade med 15 procent och varuimportens ökade med 27 procent jämfört med augusti 2009.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 1,5 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 4,3 miljarder.

Antalet vardagar i augusti var en mer jämfört med augusti 2009.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 3,6 miljarder kronor för augusti 2010 och 4,3 miljarder för juli 2010. För juni var motsvarande värde 4,5 miljarder kronor.

Handelsnettot för januari - augusti 2010 gav ett överskott på 40,6 miljarder kronor

Hittills under året har värdet av varuexporten ökat med 12 procent. Varuimporten har ökat med 18 procent jämfört med motsvarande period förra året. Värdet av varuexporten under denna period uppgick till 728,2 miljarder kronor och värdet av varuimporten till 687,6 miljarder. Handelsnettot för januari – augusti 2010 gav därmed ett överskott på 40,6 miljarder kronor. För motsvarande månader 2009 noterades ett överskott på 69,4 miljarder.

Definitioner och förklaringar

Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.

Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.


Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-10-26 kl. 09.30.


Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71


Förfrågningar

Runo Samuelsson
Tfn 08-506 946 61
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Maria Adolfsson
Tfn 08-506 947 25
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.