Statistiska centralbyrån, SCB

Varuexport, varuimport och handelsnetto, december 2009, i löpande priser: Minskad varuexport i december

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2010 09:34 CET

För tabeller och grafer vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____285494.aspx


Varuexporten uppgick under december till 82,3 miljarder kronor och varuimporten till 77,3 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 5,0 miljarder.

Preliminära beräkningar visar att utrikeshandeln med varor minskade från ett överskott på 8,9 miljarder kronor 2008 till 5 miljarder 2009. Antalet vardagar var en mer under december 2009 jämfört med december 2008.

Varuexportens värde under december 2009 uppgick till 82,3 miljarder och varuimportens till 77,3 miljarder. Varuexportens värde minskade med 1 procent och varuimportens ökade med 4 procent jämfört med december 2008.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 11,0 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 6,0 miljarder.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 6,1 miljarder kronor för december 2009 och 6,2 miljarder för november. För oktober var motsvarande värde 6,5 miljarder.


Handelsnettot för 2009 gav ett överskott på 92,3 miljarder kronor

Under 2009 har både varuexporten och varuimporten minskat med 17 procent i värde jämfört med 2008. Värdet av varuexporten under 2009 uppgick till 994,8 miljarder kronor, och värdet av varuimporten till 902,5 miljarder. Handelsnettot för 2009 gav därmed ett överskott på 92,3 miljarder. För år 2008 noterades ett överskott på 105,8 miljarder.

Tabell

Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend

Definitioner och förklaringar

Den senaste månaden är baserade på en snabbundersökning med företag som har varuhandel med EU samt uppgifter från Tullverket över direktimport och -export av varor med länder utanför EU. Det bör påpekas att resultatet är behäftat med viss osäkerhet, beroende på urvals-, bortfalls- och mätfel avseende EU-handeln

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-02-26 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

 

Förfrågningar

Maria Adolfsson
Tfn 08-506 947 25
E-post maria.adolfsson@scb.se

Runo Samuelsson

Tfn 08-506 946 61
E-post runo.samuelsson@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.