Statistiska centralbyrån, SCB

Varuexport, varuimport och handelsnetto, januari 2007, i löpande priser: Importen ökade 15 procent i januari

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 09:34 CET

Den svenska varuexporten uppgick under januari 2007 till 89,9 miljarder kronor medan varuimporten uppgick till 78,8 miljarder kronor. Detta ger ett handelsnetto på 11,1 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 11,1 miljarder kronor under januari 2007 enligt SCB:s preliminära beräkningar. För januari 2006 var överskottet 15,1 miljarder kronor.

Varuexportens värde under januari 2007 uppgick till 89,9 miljarder kronor och varuimportens till 78,8 miljarder kronor. Exporten har därmed ökat i värde med 7 procent medan importen ökat med 15 procent jämfört med januari 2006. Antalet vardagar under januari 2007 var en mer jämfört med januari 2006.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 10,1 miljarder kronor och EU-handeln gav ett överskott på 1,0 miljarder.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 12,2 miljarder kronor för januari 2007 jämfört med 12,4 miljarder för december 2006. Även för november 2006 var motsvarande värde 12,4 miljarder.

Handelsnettot för november 2006 – januari 2007 gav ett överskott på 36,9 miljarder
Under den senaste tremånadersperioden (november 2006 – januari 2007) har både värdet av varuexporten och varuimporten ökat med 8 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 280,0 miljarder kronor och varuimportvärdet till 243,1 miljarder kronor. Handelsnettot för november 2006 – januari 2007 gav därmed ett överskott på 36,9 miljarder kronor. För motsvarande månader 2005-2006 noterades ett överskott på 33,2 miljarder kronor.

Export, import och handelsnetto 2004-2006 (miljarder kronor); Reviderat värde = fet siffra

Se tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____194427.asp


Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend

http://www.scb.se/templates/pressinfo____194427.asp

Definitioner och förklaringar

Den senaste månaden är baserade på en snabbundersökning med företag som har varuhandel med EU samt uppgifter från Tullverket över direktimport och -export av varor med länder utanför EU. Det bör påpekas att resultatet är behäftat med viss osäkerhet, beroende på urvals-, bortfalls- och mätfel avseende EU-handeln.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande på SCB:s webbplats.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2007-03-26 kl. 09.30.

Avskiljare
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar
Camilla Bergeling
Tfn 08-506 942 06
E-post camilla.bergeling@scb.se
Erik Eklund
Tfn 08-506 943 07
E-post erik.eklund@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.