Statistiska centralbyrån, SCB

Varuexport, varuimport och handelsnetto, januari 2011, i löpande priser: Fortsatt starkt handelsnetto

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 09:46 CET

Varuexporten uppgick under januari till 96,9 miljarder kronor och varuimporten till 87,9 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 9,0 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 9,0 miljarder kronor under januari 2011 enligt preliminära beräkningar. För januari 2010 var överskottet 6,6 miljarder kronor.

Varuexportens värde under januari uppgick till 96,9 miljarder kronor och varuimportens till 87,9 miljarder. Varuexportens värde ökade med 24 procent och varuimportens ökade med 22 procent jämfört med januari 2010.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 14,3 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 5,3 miljarder.
Antalet vardagar i januari var en mer jämfört med januari 2010.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 10,9 miljarder kronor för januari 2011 och 10,2 miljarder för december 2010. För november var motsvarande värde 9,1 miljarder kronor.

Handelsnettot för november 2010 – januari 2011 gav ett överskott på 28,1 miljarder kronor
Under den senaste tremånadersperioden har värdet av varuexporten ökat med 23 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuimportens värde har under samma period ökat med 18 procent. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 305,5 miljarder kronor och varuimportvärdet till 277,4 miljarder. Handelsnettot för november 2010 – januari 2011 gav därmed ett överskott på 28,1 miljarder kronor. För motsvarande månader ett år tidigare noterades ett överskott på 13,3 miljarder kronor.

Export, import och handelsnetto 2009-2011 (miljarder kronor). Reviderat värde = fet siffra
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____309123.aspx

Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend
För diagram se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____309123.aspx

Definitioner och förklaringar
Den senaste månaden är baserad på en snabbundersökning med företag som har varuhandel med EU samt uppgifter från Tullverket över direktimport och -export av varor med länder utanför EU. Det bör påpekas att resultatet är behäftat med viss osäkerhet, beroende på urvals-, bortfalls- och mätfel avseende EU-handeln

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-03-28 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar
Runo Samuelsson
Tfn 08-506 946 61
E-post runo.samuelsson@scb.se
Maria Adolfsson
Tfn 08-506 947 25
E-post maria.adolfsson@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.