Statistiska centralbyrån, SCB

Varuexport, varuimport och handelsnetto, juli 2007, i löpande priser: Importen ökade med 12 procent

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 09:35 CEST

Den svenska varuexporten uppgick under juli till 82,7 miljarder kronor medan varuimporten uppgick till 74,4 miljarder kronor. Detta ger ett handelsnetto på 8,3 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 8,3 miljarder kronor under juli 2007 enligt SCB:s preliminära beräkningar. För juli 2006 var överskottet 9,5 miljarder kronor.

Varuexportens värde under juli 2007 uppgick till 82,7 miljarder kronor och varuimportens till 74,4 miljarder kronor. Varuexporten har därmed ökat i värde med 9 procent medan varuimporten ökat med 12 procent jämfört med juli 2006. Antalet vardagar under juli 2007 var en fler jämfört med juli 2006.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 11,9 miljarder kronor och EU-handeln gav ett underskott på 3,6 miljarder.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 8,3 miljarder kronor för juli 2007 och 8,9 miljarder för juni 2007. För maj 2007 var motsvarande värde 9,7 miljarder.

Handelsnettot för januari – juli gav ett överskott på 82 miljarder kronor
Hittills under året (januari – juli 2007) har värdet av varuexporten ökat med 5 procent medan varuimporten har ökat med 9 procent i värde jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 652,8 miljarder kronor och varuimportvärdet till 570,9 miljarder kronor. Handelsnettot för januari – juli 2007 gav därmed ett överskott på 81,9 miljarder kronor. För motsvarande månader 2006 noterades ett överskott på 96,3 miljarder kronor.Export, import och handelsnetto 2005-2007 (miljarder kronor); Reviderat värde = fet siffra
http://www.scb.se/templates/pressinfo____211576.asp


Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend
http://www.scb.se/templates/pressinfo____211576.asp

Definitioner och förklaringar

Den senaste månaden är baserade på en snabbundersökning med företag som har varuhandel med EU samt uppgifter från Tullverket över direktimport och -export av varor med länder utanför EU. Det bör påpekas att resultatet är behäftat med viss osäkerhet, beroende på urvals-, bortfalls- och mätfel avseende EU-handeln.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande på SCB:s webbplats.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2007-09-25 kl. 09.30.

Avskiljare
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar
Runo Samuelsson
Tfn 08-506 946 61
E-post runo.samuelsson@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.