Statistiska centralbyrån, SCB

Varuexport, varuimport och handelsnetto, juni 2004: Fortsatt stort exportöverskott i juni

Pressmeddelande   •   Jul 27, 2004 10:09 CEST

Den svenska varuexporten under juni 2004 uppgick till 81,1 miljarder kronor och varuimporten till 61,0 miljarder kronor, vilket gav ett handelsnetto på 20,1 miljarder kronor.

Enligt SCB:s preliminära beräkningar gav utrikeshandeln med varor ett överskott på 20,1 miljarder kronor under juni 2004. För juni 2003 var överskottet 13,5 miljarder kronor.

Varuexportens värde under juni 2004 uppgick till 81,1 miljarder kronor och varuimportens till 61,0 miljarder kronor. Varuexporten har därmed ökat i värde med 19 procent, medan varuimporten värdemässigt ökat med 11 procent jämfört med juni 2003. Antalet vardagar under juni 2004 var två fler jämfört med juni 2003.

Handeln med länder utanför EU gav under juni 2004 ett överskott på 17,6 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett överskott på 2,5 miljarder.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 15,8 miljarder kronor för juni 2004 jämfört med 15,3 miljarder för maj 2004. För april 2004 var motsvarande värde 14,8 miljarder.

Handelsnettot för januari-juni 2004 gav ett överskott på 95,8 miljarder kronor
Hittills under året (januari-juni 2004) har värdet av varuexporten ökat med 8 procent medan varuimporten värdemässigt ökat med 4 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 449,0 miljarder kronor och varuimportvärdet till 353,2 miljarder kronor. Handelsnettot för januari-juni 2004 gav därmed ett överskott på 95,8 miljarder kronor. För motsvarande månader 2003 noterades ett överskott på 75,2 miljarder kronor.


Från och med maj 2004 har EU utvidgats med 10 nya medlemsländer, vilket har medfört en viss förskjutning av varuhandelns värde från länder utanför EU till EU-länder.

Definitioner och förklaringar


De senaste två månaderna är baserade på en snabbundersökning med ett urval av företag som har varuhandel med EU (cirka 1 800 företag) samt uppgifter från Tullverket över direktimport och -export av varor med länder utanför EU. Det bör påpekas att resultatet är behäftat med viss osäkerhet, beroende på urvals-, bortfalls- och mätfel avseende EU-handeln.


Publikation


En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM på SCB:s webbplats.
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnettoSveriges statistiska databaser


Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.


Mer om ...
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.
Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2004-08-25 kl. 10.00.
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för Utrikeshandel
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71
Förfrågningar
Runo Samuelsson
Tfn 08-506 946 61
Epost fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.