Statistiska centralbyrån, SCB

Varuexport, varuimport och handelsnetto, juni 2009, i löpande priser: Stort exportöverskott i juni

Pressmeddelande   •   Jul 27, 2009 09:37 CEST

Varuexporten uppgick under juni till 91,1 miljarder kronor och varuimporten till 73,8 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 17,3 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 17,3 miljarder kronor under juni 2009 enligt preliminära beräkningar. För juni 2008 var överskottet 8,2 miljarder kronor.

Varuexportens värde under juni 2009 uppgick till 91,1 miljarder kronor och varuimportens till 73,8 miljarder. Varuexportens värde minskade med 12 procent och varuimporten med 22 procent jämfört med juni 2008.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 16,7 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett överskott på 0,6 miljarder.

Antalet vardagar i juni var två fler jämfört med samma månad 2008.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 10,1 miljarder kronor för juni 2009 och 9,6 miljarder för maj. För april var motsvarande värde 9,0 miljarder kronor.

Handelsnettot för januari - juni 2009 gav ett överskott på 60,9 miljarder kronor

Hittills under året har värdet av varuexporten minskat med 20 procent och varuimporten med 22 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 501,1 miljarder kronor och varuimportvärdet till 440,2 miljarder. Handelsnettot för januari - juni 2009 gav därmed ett överskott på 60,9 miljarder kronor. För motsvarande månader 2008 noterades ett överskott på 62,9 miljarder.

 

För statistik över "Export, import och handelsnetto 2007-2009" se http://www.scb.se/Pages/PressRelease____277154.aspx

För tabell över "Utrikeshandel med varor" se http://www.scb.se/Pages/PressRelease____277154.aspx

 

Definitioner och förklaringar

Den senastemånaden är baserade på en snabbundersökning med företag som har varuhandel med EUsamt uppgifter från Tullverket över direktimport och -export av varor med länder utanför EU. Det bör påpekas att resultatet är behäftat med viss osäkerhet, beroende på urvals-, bortfalls- och mätfel avseende EU-handeln.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2009-08-26 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax08-506 945 71

Förfrågningar

Runo Samuelsson
Tfn08-506 946 61
E-postruno.samuelsson@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.