Statistiska centralbyrån, SCB

Varuexport, varuimport och handelsnetto, juni 2012, i löpande priser: Högt handelsnetto i juni

Pressmeddelande   •   Jul 26, 2012 09:53 CEST

Varuexporten uppgick under juni till 103,1 miljarder kronor och varuimporten till 93,8 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 9,3 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 9,3 miljarder kronor under juni 2012, enligt preliminära beräkningar. För juni 2011 var överskottet 7,2 miljarder kronor.

Varuexportens värde under juni uppgick till 103,1 miljarder kronor och varuimportens till 93,8 miljarder. Varuexportens värde har ökat med 2 procent medan varuimportens värde är procentuellt oförändrat jämfört med juni 2011.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 16,2 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 6,9 miljarder.

Antalet vardagar i juni var lika många som i juni 2011.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 6,6 miljarder kronor för juni 2012 och 6,6 miljarder för maj 2012. För april var motsvarande värde 6,2 miljarder kronor.

Handelsnettot för januari - juni 2012 gav ett överskott på 44,2 miljarder kronor

Hittills under året är värdet för varuexporten procentuellt oförändrat medan varuimportens värde minskat med 2 procent jämfört med motsvarande period förra året. Värdet av varuexporten under denna period uppgick till 609,2 miljarder kronor och värdet av varuimporten till 565,0 miljarder. Handelsnettot för januari – juni 2012 gav därmed ett överskott på 44,2 miljarder kronor. För motsvarande månader 2011 noterades ett överskott på 36,3 miljarder.

Export, import och handelsnetto 2010-2012 (miljarder kronor). Reviderat värde = fet siffra  
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____337916.aspx

Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend

Definitioner och förklaringar

Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.

Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-08-28 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar

Runo Samuelsson
Tfn 08-506 946 61
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Kevin He
Tfn 08-506 946 49
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.