Statistiska centralbyrån, SCB

Varuexport, varuimport och handelsnetto, juni 2013, i löpande priser: Handelsnettot 4,0 miljarder kronor i juni

Pressmeddelande   •   Jul 26, 2013 09:41 CEST

Varuexporten uppgick under juni till 88,1 miljarder kronor och varuimporten till 84,1 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 4,0 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 4,0 miljarder kronor under juni 2013 enligt preliminära beräkningar. För juni 2012 var överskottet 9,2 miljarder kronor.

Varuexportens värde under juni uppgick till 88,1 miljarder kronor och varuimportens till 84,1 miljarder. Varuexporten har därmed minskat i värde med 15 procent medan varuimporten minskat med 10 procent jämfört med juni 2012.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 9,9 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 5,9 miljarder.

Antalet vardagar i juni var en mindre jämfört med i juni 2012.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 3,5 miljarder kronor för juni 2013 och 4,4 miljarder för maj 2013. För april 2013 var motsvarande värde 5,3 miljarder kronor.

Handelsnettot för januari – juni 2013 gav ett överskott på 38,2 miljarder kronor
Hittills under året har värdet för både varuexporten och varuimporten minskat med 10 procent. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 548,8 miljarder kronor och varuimportvärdet till 510,6 miljarder. Handelsnettot för januari – juni 2013 gav därmed ett överskott på 38,2 miljarder kronor. För motsvarande månader ett år tidigare noterades ett överskott på 41,7 miljarder kronor.

Export, import och handelsnetto 2011-2013 (miljarder kronor). Reviderat värde = fet siffra
Se tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____360150.aspx

Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend

Definitioner och förklaringar
Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.

Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-08-27 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar
Kevin He
Tfn 08-506 946 49
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Runo Samuelsson
Tfn 08-506 946 61
E-post fornamn.efternamn@scb.se