Statistiska centralbyrån, SCB

Varuexport, varuimport och handelsnetto, maj 2013, i löpande priser: Handelsnettot 5,7 miljarder kronor i maj

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 11:10 CEST

Varuexporten uppgick under maj till 94,6 miljarder kronor och varuimporten till 88,9 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 5,7 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 5,7 miljarder kronor under maj 2013 enligt preliminära beräkningar. För maj 2012 var överskottet 10,1 miljarder kronor.

Varuexportens värde under maj uppgick till 94,6 miljarder kronor och varuimportens till 88,9 miljarder. Varuexporten har därmed minskat i värde med 12 procent medan varuimporten minskat med 8 procent jämfört med maj 2012.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 13,1 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 7,4 miljarder.

Antalet vardagar i maj var lika många som i maj 2012.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 7,1 miljarder kronor för maj 2013 och 7,3 miljarder för april 2013. För mars 2013 var motsvarande värde 7,4 miljarder kronor.

Handelsnettot för januari – maj 2013 gav ett överskott på 35,6 miljarder kronor
Hittills under året har värdet för varuexporten minskat med 8 procent medan varuimporten minskat med 10 procent. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 462,4 miljarder kronor och varuimportvärdet till 426,8 miljarder. Handelsnettot för januari – maj 2013 gav därmed ett överskott på 35,6 miljarder kronor. För motsvarande månader ett år tidigare noterades ett överskott på 32,5 miljarder kronor.

Export, import och handelsnetto 2011-2013 (miljarder kronor).
Se tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____359296.aspx

Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend

Definitioner och förklaringar
Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.

Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-07-26 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar
Kevin He
Tfn 08-506 946 49
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Runo Samuelsson
Tfn 08-506 946 61
E-post fornamn.efternamn@scb.se