Statistiska centralbyrån, SCB

Varuexport, varuimport och handelsnetto, mars 2009, i löpande priser: Minskad utrikeshandel i mars

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 09:45 CEST

För tabeller vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____272845.aspx

Den svenska varuexporten uppgick under mars till 90,5 miljarder kronor medan varuimporten uppgick till 82,4 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 8,1 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 8,1 miljarder kronor under mars 2009 enligt SCB:s preliminära beräkningar. För mars 2008 var överskottet 9,4 miljarder kronor.

Varuexportens värde under mars 2009 uppgick till 90,5 miljarder kronor och varuimportens till 82,4 miljarder kronor. Varuexportens värde minskade med 10 procent och varuimporten med 9 procent jämfört med mars 2008. Antalet vardagar i mars 2009 var tre fler jämfört med mars 2008 på grund av påsken.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 12,5 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 4,4 miljarder kronor.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 7,8 miljarder kronor för mars 2009 och 7,8 miljarder för februari 2009. För januari 2009 var motsvarande värde 7,9 miljarder.

Handelsnettot för januari - mars 2009 gav ett överskott på 24,7 miljarder kronor

Hittills under året (januari - mars 2009) har värdet av varuexporten minskat med 19 procent medan varuimporten har minskat med 18 procent i värde jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 248,6 miljarder kronor och varuimportvärdet till 223,9 miljarder kronor. Handelsnettot för januari - mars 2009 gav därmed ett överskott på 24,7 miljarder kronor. För motsvarande månader 2008 noterades ett överskott på 34,8 miljarder kronor.

Tabell: Export, import och handelsnetto 2007-2009 (miljarder kronor); Reviderat värde = fet siffra

Graf: Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend


Definitioner och förklaringar

Den senastemånaden är baserade på en snabbundersökning med företag som har varuhandel med EUsamt uppgifter från Tullverket över direktimport och -export av varor med länder utanför EU. Det bör påpekas att resultatet är behäftat med viss osäkerhet, beroende på urvals-, bortfalls- och mätfel avseende EU-handeln.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2009-05-27 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax08-506 945 71

Förfrågningar

Olle Håkansson
Tfn08-506 943 01
E-postolle.hakansson@scb.se

Maria Adolfsson
Tfn08-506 947 25
E-postmaria.adolfsson@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.